Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

 Серед багатьох дисциплін, які вивчають студенти ХНТУСГ, особливе місце відводиться «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВУ», без якого не можливо уявити підготовку майбутніх інженерів. Особливо, якщо йдеться про підготовку фахівців за спеціальністю 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ та 192 “БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ”. Тому ми попросили завідувача кафедри технології матеріалів нашого університету Олега Ігоревича Тришевського розповісти що являє собою сучасне матеріалознавство, і яка його роль в науково-технічному прогресі.

—Так склалося, що матеріалознавство охоплює практично всі галузі людської діяльності, що і робить її дуже актуальною і затребуваною в час нових технологій.

Сьогодні вже неможливо уявити наше життя без матеріалів, які задовольняють найрізноманітніші потреби людини. Розроблення і отримання нових матеріалів, способи їх обробки — є основою сучасного виробництва і багато в чому визначають рівень розвитку, науково-технічний і економічний потенціал будь-якої держави. Варто сказати,  що прогресивні ідеї багатьох вчених та інженерів зі створення нових машин тривалий час не могли бути втілені в життя лише через відсутність відповідних матеріалів з високими фізико-механічними властивостями…

Останні десятиліття ознаменувались великими досягненнями в теорії і практиці матеріалознавства: були створені високоміцні матеріали для деталей і інструментів, розроблені композиційні матеріали, відкрито і використано властивості наноматеріалів, також відкрито надпровідники, що застосовують в енергетиці та інших галузях техніки. Одночасно вдосконалювались способи зміцнення деталей термічної і хіміко-термічною обробкою.

Інтенсивно розвивається матеріалознавство протягом останнього часу. Це пояснюється потребою в нових матеріалах для дослідження космосу, розвитку електроніки, атомної енергетики, галузевого машинобудування. Для цього знадобилося включення в перелік промислових матеріалів майже всіх елементів періодичної системи. Також сьогодні особлива увага приділяється розробці матеріалів, здатних надійно працювати в умовах різних впливів. Створюються новітні матеріали, які виводять промислове виробництво на вищий рівень.

 Вирішення найважливіших технічних завдань, пов’язаних з економною витратою матеріалів, зменшенням маси машин і приладів багато в чому залежить від розвитку матеріалознавства. Безперервний процес створення нових матеріалів для сучасної техніки збагачує науку про матеріали.

 На сьогоднішній день галузь матеріалознавства є високотехнологічною сферою діяльності. Матеріалознавство входить до переліку пріоритетних напрямків розробок у всіх розвинених країнах світу і само по собі є однією з найбільш затребуваних галузей не лише на державному, а й на регіональному рівні.

 Якщо взяти нашу Слобожанщину, то вона є великим центром загального, спеціального та транспортного машинобудування, приладобудування, будівельної індустрії. Ці галузі є провідними в економіці України, де задіяна значна частина економічно активного населення. Тут розташована велика кількість промислових підприємств, проектно-конструкторських і науково-дослідних організацій тощо. Виготовлення виробів методами тиску, лиття і зварювання є основою заготівельного виробництва будь-якого підприємства. У той же час проектування раціональних і конкурентоспроможних виробів, організація їх виробництва неможливі без достатнього рівня знань в галузі матеріалознавства, які є найважливішим показником освіченості сучасного дипломованого фахівця.  Все це вимагає підготовки відповідних фахівців машинобудівного профілю в тому числі й матеріалознавців, які користуються значним попитом  на підприємствах та заводах Харкова і Харківського регіону, а також в науково-дослідних інститутах. Великий внесок в підготовку таких фахівців робить і навчально-науковий інститут технічного сервісу ХНТУСГ та кафедра технології матеріалів, яка  була створена відразу ж після заснування нашого університету в 1930 році. Отже, в нинішньому році ми відзначатимемо 90-річчя цієї кафедри і працюємо  над тим, щоб в майбутньому відкрити на її базі окрему  спеціальність «Матеріалознавство».

Детальніше ознайомитися з історією та сьогоденням кафедри “Технологія матеріалів” можна на сайті ННІ Технічного сервісу.

 Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ