Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ШАНС ДЛЯ МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

Як ми вже інформували, нещодавно троє молодих науковців нашого університету стали стипендіантами Кабінету Міністрів України в галузі науки і техніки, що  свідчить про їхні вагомі досягнення  у обраній сфері та є гарним стимулом для подальшої наукової діяльності. У зав’язку з цим хочемо ближче познайомити з нашими стипендіантами, серед яких і старший викладач кафедри маркетингу та медіакомунікацій ХНТУСГ Ірина Анатоліївна  Романюк.

У 2011 році І.А. Романюк з відзнакою закінчила ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та кваліфікацію менеджера-економіста.

У 2015 р. вона захистила дисертацію на тему: «Формування та забезпечення зайнятості населення сільських територій» у Полтавській державній аграрній академії, отримавши науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Наразі пані Ірина  працює старшим викладачем кафедри маркетингу та медіакомунікацій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вона є автором понад 70 публікацій, зокрема 7 наукових одноосібних і колективних монографій (в т.ч. у країнах ЄС), 30 наукових праць, надрукованих у фахових виданнях України, 15 наукових праць, надрукованих у провідних закордонних журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science та Copernicus. Також  Ірина Анатоліївна має 1 свідоцтво про авторське право на монографію та  є співавтором 5 навчальних посібників.

Варто зазначити, що І.А. Романюк, як молодий і перспективний науковець,  є членом редколегій фахових наукових видань та оргкомітетів міжнародних науково-практичних конференцій, що дозволяє їй розширювати сферу  своєї наукової діяльності і гідно представляти наш університет в науковому та освітянському середовищі. Тому ми ще раз вітаємо пані Ірину із визнанням її наукових досягненнь і бажаємо подальших успіхів на цій ниві.

Профіль у Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=1&user=7ApXh18AAAAJ

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.

ШАНС ДЛЯ МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ