Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Робота бібліотеки онлайн

   На період вимушеного карантину колектив Наукової бібліотеки ХНТУСГ повністю перейшов на дистанційну форму роботи і продовжує вдосконалювати інформаційно-комунікаційне середовище університету. Для підтримки навчальної і наукової діяльності організовано безперервний доступ до електронних інформаційних ресурсів: сайт, електронний каталог, репозитарії Open Archive KhNTUA, Web-портфоліо науковців ХНТУСГ .

Фахівцями бібліотеки організовано віддалені сервіси для науковців з присвоєння індексів УДК, авторського знаку, редагування бібліографічних списків використаних джерел та оформлення вихідних даних підготовлених до друку наукових, навчальних і навчально-методичних видань відповідно до прийнятих в ХНТУСГ нормативів. Надаються консультації користувачам щодо користування сайтом НБ, Репозитарієм, Facebook.

Організовано роботу у віддаленому режимі з редагування і наповнення е-версіями видань електронного каталогу бібліотеки в АРМах «Каталогізатор», «Книгозабезпеченість» в АІБС ІРБІС. Продовжується робота у телефонному режимі з представниками кафедр університету щодо редагування дисциплін і наповнення БД «Книгозабезпеченість: кафедра – дисципліна» в електронному каталозі бібліотеки.

В електронному репозитарії Open Archive KhNTUA розміщено матеріали Вісника Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, Вісника студентського наукового товариства, Матеріалів конференцій (всього 259 документів), а також автореферати дисертацій науковців ХНТУСГ. Систематично оновлюється інформація на сайті бібліотеки.

Продовжується робота з підготовки бібліографічних покажчиків «ХНТУСГ на шпальтах періодичних видань», «Дисертації захищені в ХНТУСГ» до 90-річчя університету та біобібліографічних покажчиків до ювілею професорів ХНТУСГ Скобло Т.С (85) та Науменко О. А. (70).

З метою організації II Науково-практичної конференції «Бібліотечно-інформаційне середовище як драйвер змін та інновацій в освіті»(жовтень 2020 р.) триває підготовка тез доповідей. Підготовлено 1 публікацію у фахове видання «Вісник книжкової палати».

Оновлюється організаційно-методична документація бібліотеки. Триває робота з часткового підведення підсумків переобліку фондів за без інвентарним обліком, підготовлено 6 актів на списання застарілої літератури.

З метою популяризації ресурсів бібліотеки та знань підготовлено і виставлено на сайті в розділі «Віртуальні заходи»: 4 віртуальних огляди, віртуальна інформина, 2 віртуальні виставки, 4 шорт-листи. В розділ «Проєкти»: підготовлено 28 публікацій до культурно-просвітницького проєкту «Календарний кошик». Всю інформацію представлено в соціальній мережі Facebook. Створено телеграм-канал “ХНТУСГ – читаємо разом!”

З метою самовдосконалення та підвищення рівня професійної майстерності всі фахівці Наукової бібліотеки проходять навчання в онлайн-курсах з отриманням сертифікатів від провідних установ України:

  • “Бібліотека – відкритий простір” (22 співробітники з отриманням сертифікатів);
  • “Дія. Цифрова освіта” (20 співробітників з отриманням сертифікатів);
  • “Наукова комунікація в цифрову епоху” (пройдено 4 модулі, навчання продовжується). Навчаються 5 співробітників:
  • «Академічна доброчесність в університеті» на платформі ВУМ (3 співробітника  з отриманням сертифікатів)

Участь у роботі вебінарів:

  • “Наукова діяльність та її оцінка” серія вебінарів Clarivate Analitics 23-25 березня 2020 (Вступ до наукометрії; Ресурси Clarivate Analitics для ефективної наукової діяльності; Публікації у виданнях, що індексуються у Web Science: міфи та реальність) з отриманням сертифікатів (11 співробітників з отриманням сертифікатів)
  • «Онлайн-ресурси видавництва Willey в допомогу дослідникам» (19 березня 2020 р. (2 співробітника з отриманням сертифікатів)
  • участь у вебінарі “Инфографика в обучении. Инструменты и лучшие практики”1 співробітник).

Тож, карантин для нас  – не відпочинок, а час для удосконалення роботи в  онлайн і час для роботи над особою, адже карантину на знання не буває. Приєднуйтесь до онлайн спілкування з бібліотекою і будьте здорові.

 

Наукова бібліотека ХНТУСГ