Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Радимо прочитати

Проректор з наукової роботи ХНТУСГ Віктор Іванович Мельник презентує крайні номери  наукового журналу “Інженерія природокористування”, який  видається в нашому університеті. Журнал виходить 4 рази на рік і його включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015.

До Редколегії журналу входять  авторитетні вчені та науковці як з Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, так і з інших ЗВО, в. т ч. закордонних. Головним редактором журналу є   В.І. Мельник, д. т. н., академік Академії наук вищої освіти України.

Ознайомитись з крайніми номерами журналу “Інженерія природокористування”.

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.

Радимо прочитатиРадимо прочитати