Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про Типову форму договору про навчання

МОН підготувало проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової форми договору про навчання», яким пропонується затвердити форму договору про навчання та визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 634 «Про затвердження Типового договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 70, ст. 2306).
Зверніть увагу, що Типовий договір, що укладається між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу, на строк навчання, затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (ч. 6 ст. 73 Закону), тому буде запропоноване окремим проєктом.
Зауваження та пропозиції до проєкту акта проcимо надсилати у формі порівняльної таблиці до 08 квітня 2020 року на e-mail: pyzhov@mon.gov.ua.