Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про вартість  навчання в ХНТУСГ

Останнім часом до адміністрації університету та приймальної комісії ХНТУСГ все частіше звертаються батьки майбутніх вступників та особи, які хочуть отримати другу вищу освіту, щодо вартості навчання в університеті за тими чи іншими спеціальностями і формами навчання.

Інформуємо, що вартість навчання в університеті на 2020-2021 навчальний рік для таких спеціальностей як агрономія, агроінженерія, біомедична інженерія, галузеве машинобудування, електроенергетика, транспортні технології, лісове господарство, екологія, харчові технології, будівництво та цивільна інженерія, автомобільний транспорт, деревообробні і меблеві технології, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти вартість навчання складатиме 10 500 грн на рік –для студентів денної форми навчання, і 6600 грн – для заочників. За другим (магістерським) рівнем вищої освіти від 11700 грн та 7500 грн відповідно. Вартість навчання для здобуття другої вищої освіти – 7980 грн.

Для таких спеціальностей як комп’ютерна інженерія, менеджмент, маркетинг, фінанси, банківська справа та страхування, економіка, право, маркетинг, облік і оподаткування, туризм, публічне управління та адміністрування, підприємництво, торгівля та біржова діяльність вартість навчання складатиме 16620 грн для студентів денної форми навчання, 6600 грн – для заочників. За другим (магістерським) рівнем вищої освіти 21600 грн – денна форма навчання, 7560 грн – заочна та 7980 грн – друга вища освіта.

Варто зазначити, що вартість навчання в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка є однією з найбільш привабливих серед інших харківських ЗВО і є доступною для всіх бажаючих. Особливо, зважаючи на можливість посеместрової чи помісячної оплати.

Детальніша інформація про вартість навчання розміщена у рубриці «Публічна інформація» та «Вступнику» на сайті ХНТУСГ.

Адміністрація університету

Про вартість  навчання в ХНТУСГ