Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ПРО ЩО ПИСАЛА ПЕРША ГАЗЕТА ХІМЕСГ

13 січня 1931 року вийшов перший номер газети “За механізацію та електрифікацію с.г.”, яка вважалась органом студентів, педперсоналу та співробітників Харківського Інституту Механізації та Електрифікації сільського господарства. З виходом першого номера читачів привітав секретар бюро ЛКСМУ Волосюк, який висловив сподівання, що “За механізацію та електрифікацію С.Г” під керівництвом  осередку КП (б)У “буде дійсним проводирем і борцем за генеральну лінію ВКП (б),… борцем за виконання постанов ВКП(б) та КП(б)У за індустріалізацію  н/країни, за виконання  5 річки за 3 роки…”

У країні повним ходом ішла колективізація сільського господарства, яка потребувала  великої кількості інженерно-технічних кадрів. Тому в боротьбу за підготовку цих кадрів включився і друкований орган ХІМЕСГ, якому відводилась далеко не другорядна роль. Спочатку газета виходила один раз на два тижні обсягом від 4 до 6 аркушів і багато уваги приділяла ідеологічній та політичній роботі серед студентів і викладачів, які мали стати “ударниками соціялістичного будівництва”. Разом з цим газета висвітлювала і проблеми, пов’язані з організацією  навчального процесу в інституті, покращенню його матеріально-технічної бази, облаштуванню побуту студентів. Прізвища багатьох з них можна знайти на пожовтілих шпальтах газети, яка передає динамічний дух свого часу. Це був час великих звершень,  які   позначилися на долі   багатьох  студенів, викладачів та співробітників колишнього ХІМЕСГ…

Загалом, газета  є безцінним джерелом для вивчення історії нашого університету. Тому  в рік  його 90-річчя ми вирішили оприлюднити  архів газети за 1931-1933 роки, який був виявлений у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Загалом це 38 номерів газети, які на наше прохання були оцифровані й переведені у pdf-файли (окремі номери відсутні). Радимо всім ознайомитися з цим архівом і використовувати його у своїй роботі.

Висловлюємо щиру подяку співробітникам Відділу формування та використання газетних фондів НБУ ім. В.І. Вернадського та персонально завідувачці цього відділу Наталії Миколаївні Носкіній за допомогу в отриманні цінних архівних матеріалів, які стануть вагомим доповненням до 90-річного літопису нашого університету.

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ ГАЗЕТИ “ЗА МЕХАНІЗАЦІЮ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЮ С.Г.” (1931-1933 рр.)

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.

ПРО ЩО ПИСАЛА ПЕРША ГАЗЕТА ХІМЕСГПРО ЩО ПИСАЛА ПЕРША ГАЗЕТА ХІМЕСГ