Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Положення про порядок перевірки документів на наявність текстових запозичень

З метою вдосконалення системи контролю якості освітнього, наукового процесів в університеті, належного виконання й оприлюднення результатів науково-дослідних робіт, наукових публікацій, навчальної літератури для оригінальності і виключення неправомірних запозичень із опублікованих джерел, ректор ХНТУСГ О.В. Нанка видав НАКАЗ 387 від 02.12.2020 про затвердження Положення про порядок перевірки документів на наявність текстових запозичень.

Саме ПОЛОЖЕННЯ було ухвалене рішенням Вченої ради ХНТУСГ від 26 листопада 2020 року (протокол № 5). Воно  визначає порядок проведення перевірки текстових документів – дисертаційних робіт, які виконані аспірантами, докторантами, кваліфікаційних робіт – здобувачів; звітів за науково-дослідними роботами, які виконані співробітниками університету; наукових публікацій, які підготовлені студентами та співробітниками університету; матеріалів наукових конференцій, які проводяться на базі ХНТУСГ; наукових і навчальних матеріалів, які підготовлені викладачами кафедр (монографії, підручники, навчальні посібники), на наявність текстових запозичень.

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.