Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ПОКРАЩЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

   Одним із пріоритетних завдань адміністрації університету і особисто ректора Олександра Нанки є кадрове забезпечення навчально-виховного процесу в університеті. Так, на сьогодні в університеті працюють 328 штатних викладачів, з них 68 докторів наук, 54 професори, 190 кандидатів наук, 146 доцентів, серед яких 2 член-кореспонденти Національної академії наук України. Якісний показник науково-педагогічних працівників складає – 78,7 %, тобто тих, що мають наукові ступені.
Підготовку фахівців вищої категорії — кандидатів та докторів наук університет здійснює в аспірантурі та докторантурі за 15 спеціальностями. Крім того, в ХНТУСГ працюють 4 Спеціалізовані вчені ради:

1. Спеціалізована рада Д 64.832.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями:
05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи;
05.11.17 – біологічні та медичні прилади та системи.

2. Спеціалізована рада Д 64.832.02 по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю:
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

3. Спеціалізована рада К 64.832.03 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями:
05.02.04 – тертя та зношування машин;
05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.

4. Спеціалізована рада Д 64.832.04 по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю:
05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
05.02.01 – матеріалознавство.
    Всього за різними формами навчання у 2019 р. в університеті навчалося 56 аспірантів і 6 докторантів. За результатами 2019 р. співробітниками університету було захищено 14 докторських та 10 кандидатських дисертацій. Зокрема, 26 червня 2020 р. на останньому в цьому навчальному року засіданні Вченої ради університету відбулось вручення дипломів докторів економічних наук Аркадію Вікторовичу Микитасю (кафедра безпеки життєдіяльності та права) та Тетяні Анатоліївній Власенко (кафедра організації виробництва, бізнесу та менеджменту).
Ще раз щиро вітаємо наших науковців та бажаємо їм подальших успіхів у науково-освітній діяльності.

М.Л. Лисиченко,
перший проректор університету, доктор технічних наук