Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Патентна діяльність і сільське господарство

1. Консервування тіл людей або тварин, або рослин, або їх частин; біоциди; репеленти або атрактанти; регулятори росту рослин (А01N). 2. Садівництво; вирощування овочів, квітів, рису, фруктів, винограду, хмелю або морських водоростей; лісівництво; зрошування (A01G). 3. Біоцидна, репелентна, атрактантна дія або дія препаратів, що регулюють ріст рослин (A01P). 4. Тваринництво; птахівництво; бджільництво; рибництво; рибальство; вирощування або розведення тварин, не охоплене іншими підкласами; нові породи тварин (A01K). 5. Обробляння ґрунту в сільському господарстві або лісівництві; вузли, деталі та обладнання для сільськогосподарських машин або знаряддя взагалі (А01В).

Ось п’ять світових топ-напрямів патентування, які відповідають Глобальній цілі сталого розвитку 2 «Подолання голоду, розвиток сільського господарства». Про це свідчать результати дослідження, проведеного ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» на основі платформи Derwent Innovation, яка дозволяє проводити пошук і аналіз інформації для прийняття обґрунтованих рішень щодо інтелектуальної власності, досліджень і бізнесу.

Як у цьому дослідженні виглядає Україна?

Загальна вибірка патентів у базі Derwent Innovation за напрямом «Сільське господарство» в Україні становить 7517 од. Кількість поданих заявок на патенти характеризується динамікою спаду. Динаміка активності щодо кількості опублікованих патентів у 2011-2013 рр. була стабільною, а з 2014 по 2017 р. кількість опублікованих патентів поступово зменшувалася, у 2018 р. ця кількість зросла до значення показника 2013 р.

Основними патентоволодільцями в Україні за напрямом «Сільське господарство» у 2011- 2018 рр. були Національний університет біоресурсів і природокористування України (398 патентів) та Дніпровський державний аграрноекономічний університет (123 патенти); на фізичних осіб припадає 55 патентів.

Основні 5 напрямків, за якими здійснювалось патентування в Україні:

1. Обробляння ґрунту в сільському господарстві або лісівництві; вузли, деталі та обладнання для
сільськогосподарських машин або знаряддя взагалі (А01В).

2. Консервування тіл людей або тварин, або рослин, або їх частин; біоциди; репеленти або атрактанти; регулятори росту рослин (А01N).

3. Тваринництво; птахівництво; бджільництво; рибництво; рибальство; вирощування або розведення тварин, не охоплене іншими підкласами; нові породи тварин (A01K).

4. Садіння; сівба; удобрювання (A01C).

5. Садівництво; вирощування овочів, квітів, рису, фруктів, винограду, хмелю або морських водоростей; лісівництво; зрошування (A01G).

Динаміка патентування в Україні за топ-5 напрямами характеризуються незначним спадом у 2014-2015
рр. та поступовим зростанням у 2016-2018 рр.

Повна презентація Патентного  аналізу за Ціллю сталого розвитку 2 «Подолання голоду, розвиток сільського господарства» із використанням платформи Derwent Innovation.

Відділ медіакомунікацій ХНТУСГ.