Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ПАМ’ЯТІ О. І. СІДАШЕНКА

Ректорат та профспілковий комітет ХНТУСГ імені Петра Василенка з глибоким сумом сповіщають, що 17 квітня 2020 року на 72 році життя передчасно помер академік Інженерної академії України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор, кандидат технічних наук, завідувач кафедри технологічних систем ремонтного виробництва Олександр Іванович Сідашенко.

Сідашенко Олександр Іванович народився 28 квітня 1948 р. в м. Краснограді Харківської області. Із срібною медаллю закінчив Красноградську середню школу (1966  р.) та з відзнакою ХІМЕСГ (1971 р.).

Після закінчення інституту з 1 серпня 1971 р. працював спочатку молодшим науковим співробітником лабораторії вібраційних машин та асистентом кафедри механізації тваринницьких ферм (1973 р.). З 1973 по 1976рр. – аспірант кафедри ремонту машин.

Після закінчення аспірантури О.І. Сідашенко працював асистентом, а з серпня 1979 р. – старшим викладачем кафедри ремонту машин.

У жовтні 1978 р. О. І. Сідашенка було призначено на посаду заступника декана факультету механізації сільського господарства, а через рік обрано головою профспілкового комітету ХІМЕСГ (1979-1986 рр.). З березня 1986  р. він  обіймав посади заступника декана факультету заочного навчання та старшого викладача кафедри ремонту машин.

У 1986 р. О. І. Сідашенко захистив кандидатську дисертацію «Повышение работоспособности робочих органов дробилок зерновых кормов», йому було присвоєно ступінь кандидата технічних наук, а в 1989 р. – вчене звання доцента. З травня 1987 р. Олександр Іванович працював доцентом кафедри, а в 1988 р. його було обрано завідувачем кафедри ремонту тракторів, автомобілів та сільськогосподарських машин.

О. І. Сідашенко в різні періоди роботи на кафедрі викладав курси дисциплін «Технологія ремонту машин», «Технологічні системи ремонтного виробництва» для студентів денної та заочної форм навчання та слухачів Центру підвищення кваліфікації. Проводив всі види навчальних занять і проявив себе як висококваліфікований викладач, який уміло поєднує педагогічну, наукову та методичну роботу. У 1990 році ним було прочитано 32 години лекцій для професорів кафедр ремонту машин університетів Китаю.

О. І. Сідашенко був одним з ініціаторів створення і безпосереднім організатором нового ННІ ТС (раніше – факультету технічного сервісу), де кафедра технологічних систем ремонтного виробництва є випускаючою, брав активну участь у розробленні програм та методичних матеріалів для нових дисциплін. За його ініціативою і при безпосередній участі було створено філію кафедри на виробництві, проведено фундаментальне переоснащення лабораторій кафедри сучасним науково-технологічним обладнанням, створено нові робочі місця для проведення лабораторних робіт, розроблені навчально-методичні комплекси нових дисциплін, викладання яких розпочато на кафедрі за останні 20 років.

Важливе місце в діяльності О. І. Сідашенка займала науково-дослідна робота, що проводилась на кафедрі. У грудні 1994 р. за розроблення та впровадження нових технологічних процесів виробництва прокатних валків і борошномельних вальців високої експлуатаційної надійності О.І. Сідашенку було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

За багаторічну плідну науково-дослідну, методичну та навчально-організаційну діяльність у червні 1995 р. О. І. Сідашенку було присвоєно вчене звання професора.

За особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства України, плідну науково-педагогічну діяльність у 1992 і 2011 рр. О. І. Сідашенка  було нагороджено Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Міністерства агропромислового комплексу України, знаками «Відмінник технічної служби України» (2003 р.) «Відмінник аграрної освіти та науки» (три ступені – 2003 р., 2005 р., 2010 р.), «Відмінник освіти України» (2004 р.), трудовою відзнакою Голови Харківської обласної ради – цінним подарунком – годинником з логотипом «Голова Харківської обласної ради» (2016 р.).

У 1997 р. О. І. Сідашенка було обрано членом-кореспондентом, а в 1999 р. дійсним членом (академіком) Інженерної академії України. З червня 2011 р. Він входив до спеціалізованої вченої ради К64.832.03 по захисту кандидатських дисертацій.

О. І. Сідашенко є автором 6 монографій, 6 підручників, 10 навчальних посібників, 3 довідників, 2 термінологічних словників, 65 авторських свідоцтв, патентів та понад 500 наукових і навчально-методичних праць.

Молоді вчені кафедри, яку очолював професор О. І. Сідашенко у 2003 р. за цикл робіт «Нове обладнання, технології та матеріали для відновлення деталей сільськогосподарської техніки» були нагороджені Премією Президента України (наказ № 1465/2003 р. від 19 грудня 2003 р.); а в 2015 р. – премією Верховної Ради України, як найталановитіші молоді вчені в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічні розробки за 2015 р. (постанова ВР № 4860 від 22.06.2016 р.)

За особливі заслуги перед українським народом Олександра Івановича Сідашенка 30 червня 2017 р. було нагороджено Почесною грамотою Верховної Ради України…

Пішов із життя талановитий, досвідчений, широко відомий та знаний фахівець галузі освіти і науки України. Колективи Навчально-наукового інституту технічного сервісу та кафедри технологічних систем ремонтного виробництва із скорботою та глибокою вдячністю згадують, що Олександр Іванович завжди створював лагідну, творчу атмосферу, гуртуючи навколо себе фахівців викладацької справи і, насамперед, талановиту молодь нашого університету. Він щоразу демонстрував перед студентською аудиторією самовідданість та педагогічний талант. Багато молодих вчених і викладачів завжди із теплотою згадуватимуть Олександра Івановича і будуть вдячні йому за отримані знання…

Колектив університету, дирекція ННІ ТС та викладачі кафедри технологічних систем ремонтного виробництва  висловлюють щирі співчуття рідним та близьким померлого.

У наших серцях назавжди збережеться світлий образ Олександра Івановича Сідашенка та вдячність цій чудовій людині і видатному педагогу.

Від імені колективу Університету В.А. Бантковський,

доцент кафедри ТСРВ.