Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

НОВЕ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Викладачі кафедри обліку та аудиту нашого університету мають тісні і плідні ділові стосунки з науково-педагогічними працівниками кафедри бухгалтерського обліку Одеського державного аграрного університету. Спільними зусиллями викладачів обох кафедр вийшов з друку навчальний посібник «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», який розроблено в рамках співпраці Одеської обласної сільськогосподарської дорадчої служби «Центр розвитку та правової підтримки села» (ORACS) з Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP), який фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, співфінансується та реалізується Менонітською асоціацією економічного розвитку (МЕDA).

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні, методичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку як одного з основних інструментів в сучасному механізмі управління підприємством. Значну увагу приділено формам і засобам інформаційно-аналітичного забезпечення управлінського процесу, актуальним методам управління на засадах сучасних концепцій і методичних підходів у системі менеджменту. Представлено методику і техніку складання облікової та управлінської звітності, необхідної для вирішення актуальних проблем розвитку бізнесу. Також розглянуто питання обліково-аналітичної підтримки вартісного управління, управління на засадах соціальної відповідальності та інформаційного забезпечення стратегічного менеджменту підприємств.

Навчальник посібник призначений для здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», фахівців бухгалтерського обліку, спеціалістів та персоналу бізнес-структур, діяльність яких пов’язана зі сферою управління.

Кафедра обліку та аудиту ХНТУСГ висловлює подяку завідувачу кафедри бухгалтерського обліку ОДАУ Крюковій Ірині Олександрівні за плідну і тривалу співпрацю у справі підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі обліку та оподаткування.

Запрошуємо студентів ознайомитися зі змістом навчального посібника, який передано до бібліотеки.

Т.Г. Маренич, завідувач кафедри обліку та аудиту.

НОВЕ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ