Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ННІ ТС

ННІ ТСРезультати ректорських контрольних робіт ННІ ТС

ННІ ТСРезультати ректорських контрольних робіт ННІ ТС

ННІ ТСРезультати ректорських контрольних робіт ННІ ТС

ННІ ТСРезультати ректорських контрольних робіт ННІ ТС

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – 192 Будівництво та цивільна інженерія

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – 133 Галузеве машинобудування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Другий (магістерський) рівень вищої освіти – 133 Галузеве машинобудування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти – 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва