Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ННІ МСМ: історія і сучасність, що формують майбутнє

Директор Навчально-наукового інституту мехатроніки та систем менеджменту ХНТУСГ ім. П. Василенка Віталій Михайлович Власовець презентує свій Інститут та його науково-освітні можливості для майбутніх вступників.

Початок та середина XX століття минулого тисячоліття характеризується активним розвитком сільгоспмашинобудування, масовим виробництвом та застосуванням в землеробстві трактора. На території України в 30-і роки будується перший тракторний завод ХТЗ, в сільському господарстві відбуваються кардинальні зміни, які сприяють застосуванню тракторів та сільськогосподарської техніки високої продуктивності.ННІ МСМ: історія і сучасність, що формують майбутнє

Тому в цей період в країні виникає особлива потреба в інженерних кадрах на селі. І в 1930 році було організовано Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства. Провідним факультетом інституту з перших років існування стає факультет механізації сільського господарства.

В організації та становленні факультету відіграли велику роль такі вчені як О.О. Алов, П.М. Василенко, У.А. Константинов, Л.П. Крамаренко, Р.Д. Пономарьов, Б.С. Свірщевський, М.Є. Фере.

Разом з розвитком матеріальної, навчально-методичної бази на факультеті проводилась ґрунтовна науково-дослідна робота. Серед науковців особливо слід відмітити завідувача кафедри агрономії професора М.Д.Ковальова. Свої наукові дослідження та читання лекцій він здійснював протягом 40-х, 50-х, 60-х і 70-х років, не припиняючи свою діяльність навіть в роки війни.

Науково-педагогічна діяльність викладацького складу протягом багатьох років розвивала та вдосконавлювала зміст спеціальності «Механізація сільського господарства». З’являлися нові спеціалізації, а на їх базі відкривалися нові спеціальності сільських інженерів.

Протягом десятиріч великий внесок у розвиток інституту зробили видатні вчені-педагоги: Ф.М. Буланенко, С.П. Васильєв, Г.М. Гряник, Г.П. Дворовенко, Т.П. Євсюков, О.Й. Петрусов, О.М. Семьонов, В.Я. Слободюк.

Серед тих, хто очолював роботу на факультеті, не можна не відмітити таких деканів як М.П. Денисенко, Х.І. Клафас, Л.С. Єрмолов, І.С. Бабанських, М.І. Татаринцев, Д.І. Ткаченко, І.Г. Гончаренко.ННІ МСМ: історія і сучасність, що формують майбутнє

Кращі традиції передаються з покоління в покоління. Зараз на 8 кафедрах інституту, працюють вчені, відомі далеко за межами України. Це академік Д.І.Мазоренко, професор А.Т.Лєбєдев, професор В.І.Пастухов. Свої знання і досвід, накопичені багаторічною працею, вони щиро передають молодим науковцям, майбутнім інженерам. Підготовка інженерів зі спеціальності 208 «Агроінженерія» в інституті з дня його існування передбачала загальноінженерну підготовку, вивчення землеробської механіки, конструкції, використання та ремонту тракторів та сільськогосподарських машин.

Виходячи з доцільності відповідності форми та змісту процесу навчання за напрямком «Агроінженерія» у 2009 році факультет було перейменовано наказом по університету на Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту.ННІ МСМ: історія і сучасність, що формують майбутнє

Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту розташований в корпусі, який є пам’яткою архітектури. Раніше тут знаходилося Перше реальне училище м. Харкова, яке було побудоване у 1877 році архітектором Толкуновим К.А. в стилі класицизму з загальною площею 12500 м2. На базі інституту створено навчально-науково-виробничий комплекс, до складу якого входять 8 кафедр:

Кафедра тракторів і автомобілів;

Кафедра сільськогосподарських машин;

– Кафедра оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова;

Кафедра безпеки життєдіяльності та права;

Кафедра фізичної культури та спорту.

Для підвищення ефективності практичної підготовки та забезпечення вимог сучасних аграрних підприємств у 2017 році створено дві нові кафедри:

Кафедра мехатроніки та деталей машин;

Кафедра агротехнологій та екології.

Інститут підтримує широкі міжнародні зв’язки з Вищою інженерною школою Анжі (Франція), Університетом Огайо (США), ННІ МСМ: історія і сучасність, що формують майбутнє аграрним університетом (Чехія), Аграрною академією (Польща), Сільськогосподарською школою Келінг та Аграрною школою Корис (Данія). Проходження професійного стажування на провідних підприємствах США, Німеччини, Швейцарії, Австрії, Франції, Чехії, Польщі, Данії, Норвегії та Австралії дозволяє нашим студентам після закінчення навчання працювати в іноземних компаніях та суттєво удосконалювати мовну практику. Здобутий досвід вільного спілкування англійською мовою безпосередньо з її носіями дає можливість не тільки відчути себе частиною глобальних процесів, повноцінно скористатись безвізовим режимом з Європейським союзом, але й приймати активну участь у міжнародній діяльності та розвитку компаній.

Завдяки впровадженню інноваційних ідей та рішень ННІ МСМ зберігає та примножує славетні традиції українських інженерів, дилерів провідних західних компаній, правознавців. Саме на базі нашого інституту створено потужний інноваційно-освітній кластер «АГРОТЕХНІКА» у сфері новітніх технологій грунтообробки і сучасного сільгоспмашинобудування, ініціаторами та засновниками якого є Харківська обласна державна адміністрація, ПАТ «УПЕК», ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод», ТОВ «Українське конструкторське бюро трансмісій і шасі». Відкрито сучасну навчально-дослідну лабораторію «Case Education» за підтримки Департаменту агропромислового розвитку ХОДА і безпосередньої участі ТОВ «Украгрозапчастина» та компанії Case IH Agriculture. Створено навчально-науковий центр «John Deere Training Center» та центр сертифікаційних випробувань мобільної та сільськогосподарської техніки.

Детальніше про спеціальності та освітні програми, за якими ННІ МСМ  готують фахівців, можна дізнатися ТУТ.

Віталій ВЛАСОВЕЦЬ,

доктор технічних наук,

директор ННІ мехатроніки та систем менеджменту.

ННІ МСМ: історія і сучасність, що формують майбутнєННІ МСМ: історія і сучасність, що формують майбутнє

ННІ МСМ: історія і сучасність, що формують майбутнєННІ МСМ: історія і сучасність, що формують майбутнє