Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Навчальна практика онлайн

Згідно з  навчальним планом тривають навчальні практики «Вступ до фаху» у студентів 1 курсу. Практика є невід’ємною частиною навчального процесу. Метою навчальних практик є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями.

Під час проведення навчальної практики студенти ознайомлюються з основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні, з загальними питаннями стандарту вищої освіти зі спеціальності,  зі змістом освітніх програм, з особливостями організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної i виховної роботи у ХНТУСГ. Наразі навчальна практика для студентів-першокурсників проходить онлайн, що не є перешкодою для виконання програми навчальної практики.

Керівники практик, викладачі кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту: д.п.н, професор Нагаєв В.М, к.е.н., доцент Богомолова К.С., к.е.н., доцент Подольська О.В., к.ф.н, доцент Бобловський О.Ю.

О. Смігунова, доцент кафедр ОВБМ, к.е.н.