Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Професійного спрямування (І та ІІ група циклу загальної підготовки). (Бакалаври 2021)

Професійного спрямування. Силлабуси вибіркових дисциплін рівень вищої освіти «бакалавр». Вступ 2021 року

п/пДисциплінаКафедра
1.Мехатронні засоби дистанційного моніторингу полівМДМ
 2.Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 3Прикладне комп’ютерне проектування в Creo Parametric (3D CAD) та технології доповненої реальності (AR)
 4Робототехнічні системи і комплекси АПВ
 5Якість, стандартизація та сертифікація
 6Загальне управління якістю. Метрологічне забезпечення якості продукції
 7Статистичні методи управління якістю с.-г. продукції. Менеджмент якості
 8Мехатроніка автомобільного транспорту
 9Технології польових робіт та мехатронні засоби дистанційного моніторингу полівАЕ/МДМ
 10Теплоенергетичні установкиТІА
 11Біоенергетика
 12Інновації розвитку автомобілів
 13Управління інноваціями в транспортних підприємствах
 14Методи забезпечення стійкості руху
 15Електронне та електричне обладнання автомобілів
 16Сучасні інформаційні технології
 17Автоекспертиза
 18Сучасні інформаційні технології
 19Сучасні альтернативні енергоустановки
 20Біоенергетика аграрного виробництва
 21Екологічні мобільні енергетичні засоби
 22Інновації в агробізнесі
 23Інтелектуальні системи мобільних енергетичних засобів в системах точного землеробства
 2425Мобільні енергетичні засоби закордонного виробництва
 26Адаптивні пристрої керування тракторів і автомобілів
 27Джерела теплової енергії та енергетичні ресурси. Системи теплопостачання і теплові мережі
 28Прикладне комп’ютерне проектування в Creo Parametric
 29Використання палив біологічного походження
 30Інтелектуальна власність та патентознавствоСГМ
 31Машини та обладнання в с.г. меліорації
 32Машини та обладнання в овочівництві та садівництва
 33Механіко-технологічні властивості с.г. матеріалів
 34Особливості удобрення культур при крапельному зрошенні
 35Мобільні засоби в рослинництві
 36Агромеліорація
 37Машини і обладнання в тваринництвіТСТТ
 38Автоматизоване проектування технологічних процесів в тваринництві
 39Технології, машини та обладнання для первинної переробки продукції тваринництва
 40Машини і обладнання в тваринництві
 41Інженерія процесів свинарства
 42Інженерія процесів птахівництва
 43Інженерія первинної обробки та переробки продукції тваринництва
 44Кормовиробництво та оцінка якості кормів
 45Моделювання технологічних процесів автотранспортуОТС
 46Проектування технологій обслуговування техніки
 47Навігаційні системи на транспорті
 48Аналіз технічних систем
 49Агрокваліметрія
 50Технологічні системи сільскогосподарських перевезень
 51Аналіз та оптимізація технічних і технологічних систем рослинництва
 52Оптимізація технологічних процесів
 53Технологічні системи автотранспортних перевезень
 54Проектування технологічних процесів у рослинництві
 55Основи раціонального землекористування
 56Програмування врожаю
 57Стандартизація і управління якістю первинної обробки с.г. продукції
 58Транспортний процес сільськогосподарських перевезень та експлуатація машин і обладнання в рослинництві
 59Системи точного землеробства та геоінформаційні системи
 60Технологічні системи автотранспортних перевезень
 61Програмування врожаїв
 62Управління якістю первинної обробки с.-г продукції
 63Проектування та дизайн транспортних засобівНМТС
 64Сучасні тенденції розвитку конструкцій автомобілів
 65Промислово-транспортна екологіяАЕ
 66Технології автотранспортних робіт
 67Техноекологія
 68Промислово-транспортна екологія
 69Агрометеорологія
 70Моніторинг навколишнього середовища та збереження довколишнього різноманіття
 71Біологічний захист рослин
 72Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого грунту
 73Меліоративне грунтознавство
 74Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого грунту
 75Інновацийні технології переробки продукції рослинництваТПХВ
 76Food Science And Grain Processing
 77Економіка природокористуванняЕМ
 78Державне право зарубіжних країнБЖП
 79Інформаційне право
 80Транспортне  право
 81Договірне право
 82Корпоративне право
 83Митне право України
 84Сімейне право України
 85Фінансове право
 86Адвокатура України
 87Основи права Європейського союзу
 88Право інтелектуальної власності
 89Банківське право
 90Правове регулювання ведення особистого селянського та фермерського господарства
 91Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції рослинного походження
 92Правове регулювання виникнення,здійснення  та припинення прав на землю
93Міжнародно-правова охорона навколишнього природного середовища
94Ергономіка робочих місць
95Безпека в надзвичайних ситуаціях
96Безпека виробничих процесів. Пожежна безпека
97Інженерна екологія та виробнича санітарія
98Основи сертифікації автомобілів
99 Електричні машини 
 
АЕСМ 
 
 
 
100 Низькоенергетичні лазерні електротехнології в АПК
101 Електричні машини автоматизованих систем
102 Апарати керування та захист
103 Основи проектування
104 Споживачі електричної енергії