Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Освітня програма бакалаврів

Навчальний план бакалаврів 2019 року вступу

Навчальний план бакалаврів прискореників 2019 року вступу

 

 

Силабуси освітніх компонент
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Вибіркові дисципліни
Виробнича база будівництва
Експлуатація будівель і споруд
Зведення та монтаж будівель і споруд
Інженерні споруди
Конструювання та технологія вир з дер та пластмас 192бци
Ландшафтне проектування
Металеві конструкції та зварювання в будівництві
Облаштування об’єктів сільської місцевості
Основи економічної теорії
Основи управління підприємств будівельної галузі_бак_4к_2семестр
Політологія
Правознавство
Санітарні норми
Соціологія і психологія
Теорія пружності
Технологія дерев’яного домобудування БЦІ
Технологія захистно-декоративних покриттів
Філософія
Ціноутворення в будівнитві_бак_4к_2семестр