Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Спеціальність 181 ” Харчові технології “

Рівень вищої освіти “Бакаклавр”
Освітня програма “Харчові технології”

Навчальний план на основі ПЗСО (2019)
Навчальний план на основі диплома молодшого спеціаліста (2019)

Силабуси навчальних дисциплін: 
«Вступ до фаху»
«Органічна хімія»
«Біохімія»
«Загальна хімія»
«Загальна хімія та біологічна»
«Технологія комбікормів та кормових добавок»
«Контроль якості та безпека зернопродуктів»
«Основи фізіології і гігієни харчування»
«Технологія жирів та жирозамінників»
«Технологія зберігання та переробки зерна. Технологія бродильних виробництв»
«Стандартизація і сертифікація  харчових продуктів»
«Технологія молока та молочних продуктів»
«Технологія харчування»
«Товарознавство та пакування зернопродуктів»
«Технологічні розрахунки, облік і звітність зернопереробних підприємств»
«Основи наукових досліджень»
Освітні програми Самоаналіз реалізації освітньої програми “Харчові технології” (2019/2020 н.р.)

Рівень вищої освіти “Магістр”
Освітня програма “Технології зернопродуктів та зернові ресурси”

Навчальний план на основі диплома бакалавра, спеціаліста або  магістра (2019)

Силабуси навчальних дисциплін
«Оптимізація технологічних процесів в галузі»
«Безпека продукції галузі»
«Технологічна майстерність»
«Методологія і методи наукових досліджень»
Освітні програми Самоаналіз реалізації освітньої програми “Технології зернопродуктів та зернові ресурси” (2019/2020 н.р.)