Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Спеціальність 133 “Галузеве машинобудування”

Рівень вищої освіти “Бакалавр”
Освітня програма “Інженерія переробних і харчових виробництв”
Навчальний план на основі ПЗСО (2019)
Навчальний план на основі Диплома молодшого спеціаліста (2019)

Силабуси навчальних дисциплін: 
1. Інженерія ПХВ
2. Нарисна геометрія і комп‘ютерна графіка
3. Фізико-механічні властивості сільськогосподарської сировини
4. Організація технологічного процесу борошномельних виробництв
5. Процеси та апарати ПХВ
6. Процеси та апарати ПХВ (скороч.)
7. Організація технологічного процесу елеваторної промисловості
8. Технічні системи НРТСР
9. Технологічне обладнання ПХВ
10.Експлуатація та обслуговування машин ПХВ
11.Системи проектування обладнання ПХВ
12.Машино-апаратурні лінії ПХВ
13.Системний аналіз процесів ПХВ
14.Комп’ютерне моделювання ПХВ

Освітні програми Самоаналіз реалізації освітньої програми “Інженерія переробних і харчових виробництв” (2019/2020 н.р.)

Рівень вищої освіти “Магістр”
Освітня програма “Обладнання переробних і харчових виробництв”
Навчальний план на основі диплома бакалавра, спеціаліста або  магістра (2019)

Силабуси навчальних дисциплін: 
1. Інтелектуальна власність
2. Кондиціювання та холодозабезпечення ПХВ
3. Основи розрахунку і конструювання обладнання
4. Управління якістю процесів
5. Основи наукових досліджень
6. Інжиніринг в АПВ
7. Методологія наукових досліджень
8. Проектування обладнання ПХВ
9. Спецобладнання та обладнання малих ПХВ
10.Моделювання технологічних процесів ПХВ
11.Вентиляційне обладнання та аспіраційні системи
12.Оптимізація технологічних процесів ПХВ

Освітні програми Самоаналіз реалізації освітньої програми “Обладнання переробних і харчових виробництв” (2019/2020 н.р.)