Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Силабуси навчальних дисциплін

Інформаційні системи та технології

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Історія української державності

Правознавство

Вища математика

Основи наукових досліджень

Фізичне виховання

Вступ до фаху та академічна доброчесність

Економічна теорія

Основи маркетингу

Маркетинг

Психологія маркетингу

Менеджмент

Маркетингові дослідження

Маркетингові комунікації

Поведінка споживача

Управління персоналом

Економіка підприємства

Діджитал-маркетинг та технології продажів

Міжнародний маркетинг

Маркетинг інновацій

Маркетингова політика підприємства

Маркетингова товарна політика

Маркетинг у галузях

Аграрний маркетинг

Аналіз господарської діяльності

Ризик-менеджмент

Навчальна практика “Вступ до фаху”

Навчальна (ознайомлювальна) практика “Організація маркетингу на підприємстві”

Виробнича практика “Комплексна виробнича практика”

Передатестацйна практика

Трудове право

Економіко-математичне моделювання

Страхування

Мікроекономіка

Теорія організації

Медіапланування

Основи копірайтингу

Паблік рілейшнз

Фінанси, гроші та кредит

Бенчмаркінг

Господарське право

Конкурентна політика

Екомаркетинг

Статистика

Медіакомунікації

Державне та регіональне управління

Політологія

Фінанси  підприємства

Інновації в маркетингу

Соціально-етичний маркетинг

Адміністративне право

Податкова система

Електронна комерція та публічні закупівлі

Трейд-маркетинг

Маркетинг інновацій в галузях

Цінова політика

Тайм-менеджмент

Бренд-менеджмент

Медіаінновації

Фінансове право

Рекламний бізнес

Бухгалтерський облік

Теорія економічного аналізу

Інтернет-маркетинг

Проєктний аналіз

Міжнародні економічні відносини та світове господарство

Мотиваційний менеджмент

Медіатехнології

Маркетингові стратегії

Інформаційні системи та технології в маркетингу

Управління логістичними процесами підприємств

Бізнес комунікації

Стратегічний аналіз

Організація виробництва

Маркетинг відносин

Офіс-менеджмент

Інфраструктура аграрного ринку

Маркетинг послуг

Планування і контроль на підприємстві

Комунікативний менеджмент

Інвестування