Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

075 Маркетинг

Спеціальність 075 Маркетинг

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Рівні вищої  освіти перший (бакалаврський), другий (магістерський) 

Маркетолог є однією з найбільш перспективних, найбільш затребуваних та найбільш престижних професій на сучасному етапі розвитку ринку праці будь-якої країни

Унікальність маркетологів полягає в їх багатогранності та багатопрофільності. Вивчаючи повний комплекс базових економічних та професійно-орієнтованих дисциплін (пов’язаних з дослідженням ринку, формуванням товарної політики, ціноутворенням, формуванням політики комунікацій та товаропросування, управлінням політикою товаророзподілу та збуту, управлінням проєктами, міжнародною діяльністю та ін.), маркетологи є важливими «гравцями» для сучасного ринку: знають, що потрібно споживачам; розуміють, як вигідно продати товар; можуть збільшити прибутки компанії за рахунок використання сучасного інструментарію новітніх управлінських систем маркетингу.

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» спрямована на підготовку фахівців, здатних в практичній діяльності використовувати набуті компетентності в сфері маркетингу, спроможних критично мислити, проявляти креативність та підприємницьку ініціативність, використовувати комунікації в якості базису результативності маркетингових відносин в бізнес середовищі, а також формувати сучасний інструментарій маркетингової діяльності для різних суб’єктів бізнесу, зокрема, й в аграрній сфері.

Сфери діяльності маркетологів: управління проєктами, формування товарної та цінової політик підприємства, постачання та збут, поведінка споживачів, міжнародні зв’язки, аналіз діяльності (товарних ринків тощо), моделювання бізнес-процесів, рекламне проєктування, PR, брендинг та ін.

Можливості працевлаштування в організаціях різних сфер діяльності: виробничі компанії, дилерські мережі, банки, страхові, лізингові, консалтингові організації, рекламні агенції, торгівля та сфера послуг, маркетингові дослідження та аналітика, продажі, логістика, консалтинг, реклама, іміджмейкінг, копірайтинг, сфера забезпечення комунікацій, ЗМІ, маркетингові стратегії та технології, інтернет-маркетинг та створення власного бізнесу та ін.

Працевлаштування в організаціях на наступних посадах фахівців (маркетологів, менеджерів, агентів, спеціалістів):  з маркетингу, з питань комерційної діяльності, із зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного маркетингу, з маркетингових досліджень, з продажів, з консалтингу, з комунікацій, зв’язків з громадськістю, з діджитал- та інтернет-маркетингу, з бізнес аналітики, з трендингу та мерчандайзингу, з брендингу та бренд – менеджменту, з іміджу та реклами, з інтерв’ювування та  промоушн та ін.