Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Магістр

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 Управління та адміністрування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 Менеджмент

Головна мета підготовка висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі управління різними сферами діяльності виробничих підприємств великого та малого бізнесу відповідно до потреб національної економіки.

Програма спрямована на підготовку сучасних менеджерів: управлінців, підприємців-інноваторів, готових до роботи в yмoвax ризику; ініціативних, креативних, відповідальних, комунікабельних фахівців, здатних до швидкої адаптації. Формування менеджерів з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи менеджменту i адміністрування, але й розробляти нові на базі сучасних наукових досягнень.

Придатність до працевлаштування:

директор (керівник) підприємства, установи a6o організації (відділення, представництва, філії); голова товариства (виконавчого органу акціонерного товариства, ради директорів, спостережної ради); керуючий агенством (страховим, торгівельним, нерухомості, рекламним та ін.); керівник виробничих, юридичних та адміністративних підрозділів організації; менеджер з питань комерційної діяльності та управління; керівник проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; директор з кадрових питань та побуту; начальник відділу кадрів; менеджер з персоналу; менеджер з адміністративної діяльності; фахівець-аналітик з фінансово-економічної безпеки (управління активами, раціоналізація виробництва, дослідження ринків. інвестування, кредитування, ціноутворення та ін.)