Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

072 Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» (для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

 

Інтелектуалізація економічного життя і сфери фінансових відносин в Україні направлена на розбудову інституціональної системи, використання новітніх технологій та інструментів фінансового ринку для задоволення матеріальних інтересів суб’єктів господарювання на корпоративному й національному рівні. Сучасні фінансові відносини між окремими суб’єктами ринку потребують знання природи руху грошових потоків, акумуляцій капіталу, вміння управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до змін умов внутрішнього та зовнішнього середовища. Якісний рівень професійних знань, культура економічного мислення, формування страхової освіченості, опанування основами фінансової філософії дадуть змогу майбутнім фахівцям забезпечити ефективність функціонування національної фінансової системи.

Випускники спеціальності підготовлені для фінансової, організаційно-управлінської, аналітичної роботи в установах Національного банку України, комерційних банках, фіскальних органах, на рівні підприємств і об’єднань різних галузей економіки, у страхових компаніях, регіональних фінансових управліннях тощо. Випускники можуть обіймати посади фінансового директора, начальника фінансового управління, керівника фінансового відділу, спеціаліста банківської установи, страхової компанії, кредитного інспектора, брокера (посередника) з цінних паперів, дилера (продавця) цінних паперів, митного інспектора, інспектора з контролю за цінами тощо.