Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма «Право»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю: 081 Право
галузь знань: 08 Право
кваліфікація: бакалавр з права

Основний фокус освітньої програми:

Акцент робиться на поглиблене вивчення професійно орієнтованих правових дисциплін та ділової іноземної мови, формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері юридичної науки; вивченні теоретичних та методичних положень, практичного викладу та правильного методичного застосування набутих знань, вмінь застосування новітніх технологій в науковій діяльності.