Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Другий (магістерський) рівень

Освітньо-професійна програма «Екологія»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю: 101 Екологія
галузь знань: 10 Природничі науки
кваліфікація: магістр з екології
Основний фокус освітньої програми:
Загальна освіта в галузі екології, охорони навколишнього середовища, розроблення науково-практичних основ, методів і підходів щодо процесів, які відбуваються у природних та штучних екосистемах, агроекосистемах та урбоекосистемах; їх раціональне використання; прогнозування їх стану; збалансоване природокористування, сприяння природному відновленню й формуванню біологічно стійких екосистем; підвищення продуктивності та якості екосистем, зооценозів та фітоценозів, їх охорони і захисту, стійкості, способів збереження та підвищення всіх властивостей екосистем, ведення природоохоронного господарства.
Акцент на поглибленій спеціальній підготовці у сфері дослідження ефективності методів і способів створення, функціонування та раціонального використання екосистем різного призначення.