Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю: 208 Агроінженерія
галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство
кваліфікація: бакалавр з агроінженерії