Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Другий (магістерський) рівень

Освітньо-професійна програма «Агрономія»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю: 201 Агрономія
галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство
кваліфікація: магістр з агрономії

Основний фокус освітньої програми:

Особливість програми – поєднання кращих наукових практик та інноваційних розробок науково-дослідних інститутів НААН України, аграрних підприємств та передового досвіду сучасних агротехнологій провідних світових компаній виробників сільськогосподарської техніки для підготовки лідерів аграрного бізнесу. Особлива увага приділяється здатності магістра розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері агрономії, розробка моделей оптимальної родючості ґрунтів і агроекосистем різного рівня продуктивності, управління врожаєм с.-г. культур та його якістю.