Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

План роботи Вченої ради ННІ МСМ

План роботи Вченої ради ННІ МСМ на весняний семестр 2019-2020 рр. та осінній 2020-2021 рр.

№ п/пПитанняДата
№61. Розгляд кандидатур про заміщення посад за конкурсом (П4-5 Управління персоналом).23.01.2020
2. Про затвердження плану роботи Вченої ради ННІ МСМ на весняний семестр 2019-2020 навчального року
3. Аналіз результатів зимової сесії та захисту випускних робіт магістрів (П1-2 Аналіз з боку керівництва; П2-1-06 Навчання студентів та контроль знань; П2-1-08 Державна атестація студентів; П3-1 Моніторинг показників процесів).
4. Стан підготовки звітів самоаналізу по освітньо-професійній програмі 274 «Автомобільний транспорт» та освітньо-науковій програмі спеціальності 208 «Агроінженерія»
5. Заповнення сайту ННІ МСМ та кафедр (П3-4 Комунікації зі споживачами та іншими зацікавленими сторонами. П1-6 Маркетинг наукових розробок).
6. Звіт з профорієнтаційної роботи кафедр за І семестр 2019/2020 навчального року та план на лютий 2020 р (П2-1-01 Проведення профорієнтаційної роботи)
7. Розгляд рекомендацій зацікавлених сторін, в тому числі роботодавців, студентів, академічної спільноти, а також результатів аналізу тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці до цілей освітньо-професійних програм спеціальностей 101 «Екологія», 201 «Агрономія», 274 «Автомобільний транспорт», 208 «Агроінженерія», 084 «Право» та освітньо-наукової спеціальності 208 «Агроінженерія». (П1-3-01 Розробка та перегляд освітніх програм)
8. Розгляд рекомендацій щодо врахування під час формулювання цілей та програмних результатів навчання галузевого та регіонального контексту, досвіду функціонування аналогічних вітчизняних та закордонних освітніх програм (П1-3-01 Розробка та перегляд освітніх програм)
9. Заходи покращення практичної підготовки (проходження практик) та працевлаштування студентів (П2-1-07, П2-4 Працевлаштування студентів)
10. Про участь у I-х турах олімпіад з дисциплін та у конкурсах наукових робіт (П2-3 Наукова робота)
Різне
№71. Про перегляд та оновлення освітньо-професійних програм спеціальностей 101 «Екологія», 201 «Агрономія», 274 «Автомобільний транспорт», 208 «Агроінженерія», 084 «Право» та освітньо-наукової спеціальності 208 «Агроінженерія» та їх погодження.20.02.2020
2. Стан дистанційного навчання за спеціальностями ННІ МСМ: аналіз, заходи, завдання та в англійських групах
3. Про підготовку до дня відкритих в університеті. Результати профорієнтаційної роботи
4. Аналіз госпдоговірної тематики кафедр ННІ, шляхи покращення
5. Про забезпечення академічної доброчесності в ННІ МСМ та на кафедрах
6. Підвищення якості освіти. Результати анкетування студентів за І семестр 2019-2020 навчального року.
7. Різне
№81.Про підготовку до проведення захисту дипломних проектів та підвищення якості випускних робіт магістрів освітньо-наукової програми спеціальності 208 «Агроінженерія»19.03.2020
2. Розгляд пропозицій та затвердження навчальних планів освітньо-професійних програм спеціальностей 101 «Екологія», 201 «Агрономія», 274 «Автомобільний транспорт», 208 «Агроінженерія», 084 «Право» та освітньо-наукової спеціальності 208 «Агроінженерія».
3. Підготовка до акредитації освітньо-наукової програми 208 «Агроінженерія»
4. Про організацію літньої виробничої практики
5. Про підготовку до конференцій
6. Результати аудиту з СМЯ
7. Різне
№91. Аналіз результатів проведення ректорських контрольних з навчальних дисциплін: висновки, заходи, завдання (П 2-1-06)23.04.2020
2. Про організаційну роботу ННІ з забезпечення набору студентів на 2020-2021 навчальний рік: аналіз, висновки, завдання. (П2-1; під процес П2-1-01)
3.Звіт по НПК молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПВ».
4. Про участь у II-х турах олімпіад з дисциплін та у конкурсах наукових робіт
5. Про підготовку до проведення захисту дипломних проектів
6. Заповнення сайту ННІ МСМ та кафедр (П3-4 Комунікації зі споживачами та іншими зацікавленими сторонами. П1-6 Маркетинг наукових розробок).
7. Різне
№101. Про стан забезпечення набору абітурієнтів на 2020-21н.р.21.05.2020
2. Розгляд і затвердження робочих навчальних програм та силабусів з дисциплін на 2019-2020 н.р., що викладаються студентам
3. Планування роботи колективу ННІ в період вступної компанії
4. Організаційні питання благоустрою територій та стан пожежної безпеки і охорони праці в ННІ, гуртожитку
5. Затвердження плану роботи у гуртожитку.
6. Про підготовку та проведення регіонального свята “День механіка 2020”.
7. Різне
№111. Про підготовку матеріально-технічної бази і методичного забезпечення кафедр ННІ до 2020-21 н.р.18.06.2020
2. Звіт про роботу методичної комісії
3. Про організацію профорієнтаційної роботи
4. Звіт про виховну роботу
5. Звіт про виконання планів кафедр
6. Підсумки літньої екзаменаційної сесії
7. Підвищення якості освіти. Результати анкетування студентів за ІІ семестр 2019-2020 навчального року.
8. Про виконання рішень Вченої ради ННІ МСМ
9. Різне
№11. Про складання рейтингових списків студентів ННІ МСМ ХНТУСГ для виплати академічної/соціальної стипендії27.08.2020
2. Формування пропозицій щодо варіативної складової освітніх програм, що сформовані за результатами анкетування студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм
3. Затвердження голови та складу методичної комісії
4. Про забезпечення академічної доброчесності в ННІ МСМ та на кафедрах
5. Різне
№21. Про організаційну роботу ННІ з забезпечення набору студентів на 2020-2021 навчальний рік: аналіз висновки, завдання. Аналіз анкетування вступників. Затвердження плану профорієнтаційної роботи. Звіт кафедр з профорієнтаційної роботи за вересень.24.09.2020
2. Про підготовку до акредитації спеціальностей ННІ МСМ
3. Про затвердження плану роботи Вченої Ради ННІ МСМ на осінній семестр 2020-2021 навчального року
5. Про затвердження плану роботи методичної ради на 2020/2021
6. Підсумки проходження практик студентами у 2020 році в Україні та за кордоном, результати анкетування студентів на практиці.
7. Формування пропозицій щодо включення до загально-університетського каталогу дисциплін варіативної складової освітніх програм за всіма спеціальностями ННІ МСМ.
8. Затвердження плану роботи студентської ради
9. Затвердження тем дипломних проектів (робіт) студентів першого (бакаліврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти
10. Різне
№31. Результати роботи експертної ради роботодавців у ННІ МСМ: аналіз висновки, завдання.22.10.2020
2. Формування пропозицій по варіативній складовій освітніх програм ННІ МСМ, що сформовані за результатами опитування та анкетування студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми (за результатами додаткового набору).
3. Різне.
№41. Заповнення сайту ННІ МСМ та кафедр (П3-4 Комунікації зі споживачами та іншими зацікавленими сторонами. П1-6 Маркетинг наукових розробок).19.11.2020
2. Стан виконання студентами індивідуального навчального плану
3. Звіт з профорієнтаційній роботи на кафедрах
4. Затвердження звітів та атестація аспірантів
5. Про проходження стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів
6. Різне
№51. Про стан та покращення виховної роботи у гуртожитку №2 в першому семестрі23.12.2020
2. Звіт про роботу кураторів
3. Звіт про роботу студентської Ради у I – семестрі
4. Звіт про роботу методичної комісії у I – семестрі
5. Стан науково-дослідної роботи
6. Про організацію профорієнтаційної роботи
7. Різне