Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Вчена рада факультету ТСЛ

Голова Вченої ради факультету технологічних систем і логістики:

КРАВЦОВ Андрій Григоровичк.т.н., доцент, декан факультету технологічних систем і логістики
Заступник Голови Вченої ради факультету технологічних систем і логістики:
ВОЙТОВ Віктор Анатолійовичд.т.н., професор, завідувач кафедри транспортних технологій і логістики
Члени Вченої Ради факультету технологічних систем і логістики:
ШЕВЧЕНКО Сергій Анатолійовичд.т.н., доцент, голова Методичної Ради факультету технологічних систем і логістики, доцент кафедри деревооброблювальних технологій і системотехніки лісового комплексу
СУСКА Анастасія Анатоліївнад.е.н., доцент, завідувачка кафедри деревооброблювальних технологій і системотехніки лісового комплексу
ЛАРІНА Тетяна Федорівнад.е.н, професор, завідувачка кафедри агрологістики і управління ланцюгами постачань
ГОРЯЇНОВ Олексій Миколайовичк.т.н., доцент, доцент кафедри транспортних технологій і логістики
ЛІТВІНОВ Анатолій Івановичд.е.н., доцент, професор кафедри агрологістики і управління ланцюгами постачань
ГРАДИСЬКИЙ Юрій Олександровичк.т.н., доцент, доцент кафедри деревооброблювальних технологій і системотехніки лісового комплексу
ГОРОДЕЦЬКА Тетяна Едуардівнак.е.н., доцент, доцент кафедри транспортних систем і логістики
КАШИНА Валерія Миколаївнаголова профспілки факультету технологічних систем і логістики
КУТЬЯ Олеся Валеріївнасекретар Вченої Ради факультету ТСЛ, старший викладач кафедри транспортних технологій і логістики
ДОБРОВА Сніжана Валеріївнаголова Студентської Ради факультету ТСЛ, студентка групи 33ТТ
ПОГОРІЛИЙ Вадим Костянтиновичаспірант кафедри деревооброблювальних технологій і системотехніки лісового комплексу