Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Патенти

  • Патент України № 92417 «Система інформаційного забезпечення управління потоками відходів підприємства олійно-жирової галузі»  Заявка № u 2014 03332, МПК (2014.01) G05B 19/00, G05B 19/04 (2006.01), G05B 19/12 (2006.01). Власник/винахідник: Сумець Олександр Михайлович / Опублік. 11.08.2014, бюл. Держ. служби інтел. власн. України № 15/2014.
  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Методика комплексної оцінки логістичних витрат на здійснення логістичної діяльності підприємств агропродовольчого комплексу / О.М. Сумець. – № 58345 ; завл. 01.12.2014 ; зареєстр. 29.01.2015.
  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Операційна математична модель визначення оптимальної послідовності транспортного обслуговування торгових точок / О.М. Сумець, С.О. Огієнко. – № 58989 ; завл. 26.01.2015 ; зареєстр. 24.03.2015.
  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Алгоритм визначення результативності функціонування організаційної структури управління логістикою на підприємстві / О.М. Сумець. – № 58923 ; заявл. 19.01.2015 ; зареєстр. 16.03.2015.
  •  Пат.109886 Україна, МПК C10L 10/04, C10L 5/44, G01N 27/26, G01N 31/16. Спосіб отримання твердого біопалива з рослинної сировини та присадки / В. А. Войтов, Б. М. Цимбал; заявник та патентовласник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – u 2016 03185; заяв. 28.03.2016, опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17, 2016 р. – 3 с.
  •  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Алгоритм ітеративного підходу до планування пасажирських перевезень / О.М. Сумець, А.В. Горожеєв. – № 63552 ; завл. 18.11.2015 ; зареєстр. 16.01.2016.
  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Аналогова модель логістичної системи виробничих підприємств олійно-жирової галузі / О.М. Сумець. – № 68410 ; завл. 01.09.2016 ; зареєстр. 31.10.2016.