Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

2018/2019 н.р.

Конкурс студентських наукових робіт

 

1. Кривущенко О. О.

Диплом ІІІ ступеня за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Транспортні технології». м.Кременчуг, КрНУ ім. М. Остроградського, березень 2019 року.

Керівник – проф., д.т.н. Шраменко Н.Ю.

 

2. Шишняк А.О.

Диплом ІІ ступеня за ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Транспортні системи», м.Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, квітень 2019 року.

Керівник – доц., к.т.н. Музильов Д.О.

 

3. Монастирська Л.Є.

Диплом ІІІ ступеня за ІІІ місце у ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт. Перевезення пасажирів і вантажів та безпека на автомобільному транспорті». м.Харків, ХНАДУ, квітень 2019 року.

Керівник – проф., д.т.н. Войтов В.А.

 

4. Алімов Володимир Магомедвелійович -=

Диплом ІІ ступеня міжнародного конкурсу дипломних робіт та проектів 2018 року серед вищих учбових закладів лісного профілю держав-учасників СНД зі спеціальності «Лісоінженерна справа», «Технологія деревооброблювальних виробництв», «Машини та обладнання лісового комплексу», «Хімічна технологія переробки деревини»

Керівник доц., к.т.н. Градиський Ю.О.