Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

2017/2018н.р.

Конкурс студентських наукових робіт

 

  1. Бражник О.О.

Диплом І ступеня за перше місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Транспортні технології». м.Кременчуг, КрНУ ім. М. Остроградського, 23 травня 2018 року.

Керівник – проф., д.т.н. Шраменко Н.Ю.

 

  1. Волченко А.О.

Диплом ІІІ ступеня за третє місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі технічних наук «Транспортні системи», м.Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, березень 2018 року.

Керівник – проф., д.т.н. Войтов В.А.

 

  1. Бражник О.О. диплом І ступеня за перше місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Транспортні технології», м.Кременчуг, КрНУ ім. М. Остроградського, квітень 2018 року.

Керівник – проф., д.т.н. Шраменко Н.Ю.

4. Коновалов Артем Юрійович – Всеукраїнський  конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія, Харків, ХНУБА, 2018р.

5. Пятигорець Євген  – ІІ тур Всукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 133 Галузеве машинобудуання, шифр роботи «Лісове насіння».

Керівник доц., к.т.н. Градиський Ю.О.

6. Дунай Р.В. – Конкурс студентських наукових робіт із напряму «Лісове господарство» на тему: «Велико-Анадольська та Старобілька дільниці особливої експедиції під керівництвом проф. В.В. Докучаєва»