Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

З метою взаємодії та координації діяльності ХНТУСГ і НДІ НААН Харківського регіону щодо взаємодопомоги та отримання позитивного результату, спрямованого на впровадження наукових досліджень в практичну роботу агропромислової галузі України, протягом 2018-2019 рр. були укладені договори про співпрацю.

7 лютого 2019 р., у ХНТУСГ відбувалось засідання круглого столу з питань уточнення параметрів та задач «Стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку агропромислового виробництва в Харківській області на період до 2025 року» за участю директора Департаменту агропромислового розвитку ХОДА та директорів НДІ НААН. За результатами засідання була прийнята резолюція з питання уточнення параметрів та задач «Стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку агропромислового виробництва в Харківській області на період до 2025 року». Крім того, під час засідання круглого столу було підписано меморандум про наміри об’єднати університетську та академічну науку.

Вже протягом 2019-2020 рр. було укладено низку персоніфікованих договорів між кафедрами ХНТУСГ та відділами НДІ НААН щодо вирішення конкретних наукових завдань. Результати вказаної роботи щодо об’єднання університетської і академічної науки забезпечують не тільки підвищення ефективності наукових досліджень, а й дозволяють, що особливо важливо, забезпечити якісну освіту здобувачів вищої освіти на рівні «магістрів»: проведення експериментальних досліджень, публікації результатів наукових досліджень, проходження науково-дослідної практики тощо.

Висвітлення вказаної роботи було викладено в підготовленому проєкті «Об’єднання університетської і академічної науки – як реалізація закону України «Про вищу освіту», поданого для участі у тематичному конкурсі ЗВО з напрямку «Інноваційна діяльність закладів освіти, як важливий фактор забезпечення якості освіти» в рамках ХІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті», яка проходила в м. Київ в період 12-14 жовтня 2020 р. За  результатам конкурсу названий проєкт ХНТУСГ отримав золоту медаль.

М.Л. Лисиченко, перший проректор ХНТУСГ.