Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Анкетування

Опитування щодо якості отриманої освіти

Опитування здобувачів першого року навчання

Опитування щодо якості викладання навчальних дисциплін державною мовою в ХНТУСГ

Опитування щодо якості викладання навчальних дисциплін в ХНТУСГ

Опитування щодо якості освітньої програми та якості організації освітнього процесу в ХНТУСГ

Опитування щодо задоволеності якістю підготовки та навчання в аспірантурі

Опитування щодо контрольних заходів та оцінювання здобувачів

Опитування щодо якості роботи структурних підрозділів

Опитування щодо якості дистанційного навчання в умовах карантину

Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками

Дотримання академічної доброчесності здобувачами

Результати опитувань