Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Діяльність проф. Науменка О.А. в складі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

1. Як член Галузевої експертної ради 13 «Механічна інженерія» приймав участь у розгляді 26 акредитаційних справ освітніх програм за спеціальностями 131 «Прикладна механіка», 132 «Матеріалознавство», 133 «Галузеве машинобудування», 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», 135 «Суднобудування», 136 «Металургія».

Безпосередньо проведений та підготовлений проект висновків щодо акредитації освітньо-професійної програми «бакалавр» «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» Луцького національного технічного університета, освітньо-наукової програми (PhD) доктора філософії «Галузеве машинобудування» Сумського національного аграрного університета.

Провів рецензування та надав пропозиції до стандартів 131 «Прикладна механіка», 132 «Матеріалознавство», 133 «Галузеве машинобудування» в процесі проходження затвердження в ГЕР.

2. Як експерт галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» провів акредитаційну експертизу ОПП «МАГІСТР» Агроінженерія в Поліському національному університеті та Луцькому національному технічному університеті, ОНП доктора філософії (PhD) «Агрономія» в ДУ інститут зернових культур НААНУ.

3. Прийняв участь роботі шести семінарів з обговорення актуальних аспектів підготовки та проведення акредитації освітньо-наукових програм.

 

Діяльність проф. Науменка О.А. в складі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).