Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Про кафедру

Кафедра створена у 2016 р., готує фахівців за спеціальностю

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» була заснована у 2016 році у складі Навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту. Завідувачем кафедри призначено доктора економічних наук Левкіну Руслану Володимирівну.

Місія кафедри:
Кафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» створена для забезпечення підготовки фахівців у галузі знань «Управління та адміністрування» за новою спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Навчальний процес забезпечує науково-педагогічний персонал 100% складу якого – доктори та кандидати наук. Основна мета створення та діяльності кафедри – надання максимально сучасного рівня освіти, освоєння кращих національних й міжнародних освітніх стандартів, відповідно до викликів сьогодення та вектору розвитку нашої країни, з використанням останніх досягнень науки в сфері підприємництва і торгівлі, як з теоретичного так і практичного боку, відповідно до вимог світової та європейської систем торгівельних відносин.
Підвищенню якості викладання сприяють наукові дослідження викладачів кафедри, які постійно приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях, публікують статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях, підвищують кваліфікацію у науково-дослідних та навчальних закладах.
Основним напрямком наукової роботи кафедри є: «Науково-методологічне забезпечення розвитку соціально-економічних систем в аграрному бізнесі в умовах турбулентності національної економіки та інтеграційних процесів».
Викладачі кафедри спільно з керівниками і спеціалістами суб’єктів аграрного бізнесу Харківської області проводять виїзні заняття з організації торгівельної діяльності, відкриття власної справи та управління ефективністю підприємницької діяльності, укладають договори щодо проходження виробничої і фахової практики студентів, їх працевлаштування.
Співпраця з науковими установами має широку географію: ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ; ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»; Інститутом рослинництва НААНУ ім. В.Я. Юр’єва; Інститутом овочівництва та баштанництва НААНУ; Національним університетом штату Колорадо, США (Colorado State University, USA); Словацьким університетом сільського господарства в м. Нітра, Словаччина (Slovak University of Agriculture in Nitra).

Кафедра готує фахівців за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

1.    Левкіна Руслана Володимирівна

 

 1. Валютний ринок і валютні операції
 2. Основи товарознавства
 3. Світові та регіональні ринки
 4. Товарознавство (харчові та нехарчові товари)
 5. Управління міжнародною торгівлею та бізнесом
 6. Підприємництво у ЗЕД
2. Гіржева Ольга Миколаївна

 

 1. Фінанси і кредит
 2. Інфраструктура товарного ринку
 3. Економіка суб’єктів підприємництва
 4. Підприємницька діяльність в АПВ
 5. Операційний менеджмент торгівельної та біржової діяльності
3. Коломієць Наталія Опанасівна.
 1. Корпоративна соціальна відповідальність та економічна безпека суб’єктів підприємницької діяльності
 2. Моделювання розвитку товарного і біржового ринку
 3. Стратегії торгівельних підприємств
 4. Основи підприємництва та відкриття власної справи
 5. Стратегії та розвиток бізнесу в АПВ
 6. Управління стратегічним розвитком у підприємництві та торгівлі
 7. Ефективність інноваційної діяльності
 8. Торгівельна діяльність суб’єктів АПВ
4. Петренко Анна Віталіївна

 

 1. Основи підприємництва
 2. Венчурний бізнес
 3. Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності в агропромисловій сфері
 4. Управління якістю у підприємництві
5.    Хлопоніна-Гнатенко

Ольга Іванівна

 1. Договірні взаємовідносини у підприємництві
 2. Підприємництво у сфері послуг
 3. Маркування, фальсифікація та митне оформлення сільськогосподарської  продукції
 4. Історія підприємницької діяльності
 5. Лідерство, партнерство у підприємницькій діяльності
 6. Підприємницькі ризики
 7. Планування бізнесу та оцінка його ефективності
 8. Управління інтелектуальним підприємництвом в агропромисловій сфері
6.    Ряснянська Альона Миколаївна
 1. Біржі та біржова діяльність
 2. Біржовий аналіз
 3. Біржовий товарний і фондовий ринок
 4. Управління конкурентоспроможністю бізнесу
 5. Управління автотранспортним підприємством(МСМ)
 6. Методологія і організація наукових досліджень
 7. Товарна інноваційна політика
 8. Основи торгівельної та біржової діяльності
 9. Оціночна діяльність
10.  Котко Яна Миколаївна.
 1. Технології торгівлі
 2. Вступ до фаху
 3. Світова торгівля агропродукцією

Навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність є новою спеціальністю з підготовки компетентних фахівців, яка охоплює повний спектр знань щодо розробки ідеї, організації та здійснення власного бізнесу.
Створення такої спеціальності обумовлене потребою ринкового середовища та станом економіки в Україні. Потреба країни у висококваліфікованих спеціалістах, які у змозі заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах, постійно зростає. Випускники цієї спеціальності зможуть реалізувати себе в різних сферах економічної діяльності.
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це спеціальність для тих, хто бажає розвиватися та впевнено підніматися кар’єрними сходами.
Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам студенти забезпечуються базами практики на підприємствах торгівлі, виробництва та у сфері послуг, як в Україні, так і за її межами.

Перевагами навчання в ХНТУСГ на цій спеціальності є:
– потужний викладацький склад;
– навчання різними іноземними мовами;
– міжнародне визнання диплому:
– найбільший спектр вибору професій;
– доступ до широкої бази інформаційних ресурсів;
– різні форми навчання, включаючи тренінги та майстер-класи з підприємцями;
– практика та стажування в Україні і за кордоном, зокрема на підприємствах Великої Британії, Данії, Німеччини, Франції, Польщі, Швейцарії та багатьох інших країн;
– можливість отримати паралельну освіту технічного спрямування;
– проживання в кращих гуртожитках міста з максимально комфортними умовами для навчання та відпочинку, які мають вигідне місце розташування в центрі м. Харкова;
– потужна система співпраці зі студентами, а зокрема художня самодіяльність, команда КВК, різноманітні гуртки;
– добре розвинута спортивна підготовка студентів, діють 3 спортивні зали, працюють секції з футболу, баскетболу, тенісу та ін.

Випускник зможе працювати на посадах:
– директор малого підприємства (за видами економічної діяльності);
– директор підприємства з надання послуг (консалтингового, страхового, рекламного тощо);
– керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
– керівник підприємства сфери послуг;
– директор малої торговельної фірми;
– завідувач торговельного залу;
– менеджер у сфері роздрібної та оптової торгівлі;
– менеджер підприємств загального харчування;
– експерт-товарознавець;
– спеціаліст з товарного консалтингу;
– фахівець з біржової торгівлі;
– брокер;
– дилер;
– фахівець із біржових операцій;
– інженера з якості або стандартизації.

Кафедра бере участь у програмі міжнародного обміну для викладачів (Університет штату Колорадо, США) Faculty exchange program-2012 (Colorado State Universi-ty 27/07/2012-14/12/2012)