Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Силабуси кафедри ОІПХВ

Спеціальність 133 “Галузеве машинобудування”
Рівень вищої освіти “Бакалавр”
Освітня програма “Інженерія переробних і харчових виробництв”

Силабуси навчальних дисциплін: 
1. Інженерія ПХВ
2. Нарисна геометрія і комп‘ютерна графіка
3. Фізико-механічні властивості сільськогосподарської сировини
4. Організація технологічного процесу борошномельних виробництв
5. Процеси та апарати ПХВ
6. Процеси та апарати ПХВ (скороч.)
7. Організація технологічного процесу елеваторної промисловості
8. Технічні системи НРТСР
9. Технологічне обладнання ПХВ
10.Експлуатація та обслуговування машин ПХВ
11.Системи проектування обладнання ПХВ
12.Машино-апаратурні лінії ПХВ
13.Системний аналіз процесів ПХВ
14.Комп’ютерне моделювання ПХВ

Рівень вищої освіти “Магістр”
Освітня програма “Обладнання переробних і харчових виробництв”

Силабуси навчальних дисциплін: 
1. Інтелектуальна власність
2. Кондиціювання та холодозабезпечення ПХВ
3. Основи розрахунку і конструювання обладнання
4. Управління якістю процесів
5. Основи наукових досліджень
6. Інжиніринг в АПВ
7. Методологія наукових досліджень
8. Проектування обладнання ПХВ
9. Спецобладнання та обладнання малих ПХВ
10.Моделювання технологічних процесів ПХВ
11.Вентиляційне обладнання та аспіраційні системи
12.Оптимізація технологічних процесів ПХВ

Рівень вищої освіти “Бакалавр”

Силабуси навчальних дисциплін освітніх програм інших спеціальностей: 
051 Організація процесів переробних і харчових виробництв ННІ БМ
071 Організація процесів переробних і харчових виробництв ННІ БМ
072 Організація процесів переробних і харчових виробництв ННІ БМ
073 Організація процесів переробних і харчових виробництв ННІ БМ
075 Організація процесів переробних і харчових виробництв ННІ БМ
076 Організація процесів переробних і харчових виробництв ННІ ТС
141 Організація процесів переробних і харчових виробництв ННІ ЕКТ
151 Організація процесів переробних і харчових виробництв ННІ ЕКТ