Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Всеукраїнська студентська олімпіада Агроінженерія

З 17 по 19 квітня 2019 року на базі Вінницького національного аграрного університету проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агроінженерія» спеціалізації «Механізація сільського господарства» для студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, в якій взяли участь студенти навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту ХНТУСГ ім. П. Василенка Петров Руслан та Лупенко Владислав (науковий керівник – к.т.н., асистент кафедри тракторів і автомобілів Іван Колєснік).

Всеукраїнська студентська олімпіада Агроінженерія

У Всеукраїнській олімпіаді взяли участь понад 100 учасників, що представили Вінницький національний аграрний університет, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Житомирський національний агроекологічний університет, Львівський національний аграрний університет, Миколаївський національний аграрний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Подільський державний аграрно-технічний університет, Сумський національний аграрний університет, Таврійський державний агротехнологічний університет, Уманський національний університет садівництва, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка та Центральноукраїнський національний технічний університет, «Бережанський агротехнічний інститут» НУБіПУ.

Всеукраїнська студентська олімпіада Агроінженерія

ІІ-ий етап Олімпіади проводився у два тури. Перший тур полягав у письмовому вирішені комплексної задачі, що була складена на основі базових дисциплін спеціальності 208 «Агроінженерія». Другий тур передбачав вирішення тестових завдань, що дозволило членам журі провести поглиблене оцінювання знань учасників олімпіади за фахом. Переможці олімпіади визначались за сумою балів першого та другого турів.
Диплом ІІI ступеня – Лупенко Владислав Віталійович (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка).