Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Лабораторія паливно-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів

На базі лабораторії проводяться навчальні заняття для здобувачів вищої освіти за спеціальностями: 

  • 208 Агроінженерія;
  • 274 Автомобільний транспорт;
  • 133 Галузеве машинобудування;
  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 
  • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Матеріально-технічне забезпечення лабораторії:

1) Ручна лабораторія «РЛ». Призначення – відбір проб і проведення контрольних аналізів палива, мастильних матеріалів і спеціальних рідин найпростішими методами. Укомплектована приладами і реактивами, що дозволяють контролювати якість пального та масел за фізико-хімічними показниками. В лабораторії є пробовідбірники, комплект вимірювальних приладів, мензурки, пляшки, воронка, йоржик, лопаточка, марганцевокислий калій, біла тканина, водочутлива паста і гумова трубка.

2) Польова лабораторія «ПЛ-2М». Призначена для проведення фізичних та фізико-хімічних процесів, пов’язаних з проведенням контрольних аналізів та отриманням чистих розчинників, для очищення і висушування хімічних сполук при нормальному і зниженому тиску, зокрема палив, мастильних матеріалів і спеціальних рідин по методикам і технічним умовам на нафтопродукти. Лабораторія являє собою набір приладів, хіміко-лабораторний посуд, хімічних реактивів і допоміжних матеріалів.

У комплект лабораторії входять: хімічний посуд: бюретки, піпетки, стакани, колби, мірні циліндри, холодильник, воронки, пляшки, приймач-пастка і ін.; ареометри, віскозиметри, термометри та гідрометри; прилади для визначення вмісту води в нафтопродуктах кислот і лугів, фракційного складу палива.