Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Розробки

На кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія вібраційних зерноочисних машин, яку тривалий час очолював всесвітньо відомий вчений, доктор технічних наук, професор П.М.Заїка. Колектив викладачів, наукових співробітників лабораторії, аспірантів і студентів кафедри працює над проблемою розробки теорії і засобів розділення важкороздільних насіннєвих матеріалів на базі вібраційної техніки.

Колективом виконані фундаментальні дослідження з динаміки вібраційних насіннєочисних машин і теорії вібросепарації. Вивчені нові фізико-механічні властивості компонентів насіннєвих сумішей сільськогосподарських культур, встановлені оптимальні режими руху робочих органів вібраційних насіннєочисних машин на очищенні і сортуванні насіння з доводкою його до високих посівних кондицій. Створені вібраційні насіннєочисні машини є пріоритетом викладачів, наукових співробітників і аспірантів лабораторії і кафедри. Розробки захищені більш чим трьомастами авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи.

На сьогоднішній день на кафедрі виконуються наукові дослідження за напрямками:

  • “Меліоративні і грунтообробні машини” – очолює д.т.н., професор Пастухов В.І.;
  • “Машини для сепарації насіння” – очолює к.т.н., професор Бакум М.В.;
  • “Посівні машини” – очолює д.т.н., професор Морозов І.В.

За матеріалами досліджень опубліковано біля двадцяти монографій і навчальних посібників, а також більше 700 наукових статтів в періодичній печаті і збірках наукових праць та більше 500 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. По даній актуальній тематиці захищені чотири докторських дисертації і більше тридцяти кандидатських дисертацій.

Рішенням конкурсної комісії Міністерства аграрної політики України кафедра «Сільськогосподарські машини» ХНТУСГ ім. П. Василенка визнана кращою випусковою кафедрою серед навчальних закладів Міністерства аграрної політики України з напрямку 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва».