Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Розробки


Вимірювальна система динаміки та енергетики мобільних машин «ВСДЕММ»

Вимірювальна система призначена для визначення кінематичних, динамічних, потужностних й енергетичних характеристик мобільних машин та їх елементів при дорожніх, польових і стендових випробуваннях. Система відноситься до технічних засобів діагностування та експлуатаційного контролю і може бути використана в сільському господарстві та машинобудівельній промисловості.

Розробки

1 – обчислювальний модуль; 2 – пульт керування; 3 – навігаційний пристрій; 4 – блок живлення; 5 – шина даних CAN; 6 – інерційний вимірювальний пристрій; 7 – датчик куту повороту; 8 – витратомір палива; 9 – датчик обертів; 10 – електронний динамометр; 11 – аналогові входи; 12 – дискретні входи

Параметри, що вимірюються системою:

  • Прискорення елементів агрегату (в 3х площинах)……………………. до 8 ел.
  • Кутова швидкість обертання елементів агрегату (в 3х площинах) до 8 ел.
  • Швидкості обертання валів………………………………………….. до 5000 об/хв
  • Швидкості обертання коліс…………………………………………………. до 6 об/с
  • Буксування рушіїв……………………………………………………………….. 0-100%
  • Тягове зусилля…………………………………………………………………. до 150 кН
  • Дійсна швидкість руху МТА………………………………………… до 180 км/год
  • Витрата палива………………………………………………………………. 1-200 л/год

Розробник:

Антощенков Роман Вікторович


Віброзбудник двохвального типу

Віброзбудник двохвального типу з ремінною зубчастою передачею крутного моменту призначений для надання робочим органам машин прямолінійного коливального руху.

РозробкиРозробки

Конструкція віброзбудник прямолінійних коливань захищена патентом на винахід № 60004.

Розробки

Автори: к.т.н., доц. Лук’яненко В. М., ст. викл. Галич І. В., Никифоров А. О., Лук’яненко О. В.


Мехатронна віброочисна машина

Машина призначена для очищення насіння олійних хрестоцвітих культур від важковідокремлюваного насіння бур’янів і домішок, а також для доочищення насіння овочевих, технічних, зернобобових, лікарських, квіткових та інших культур з одночасним підвищенням посівних якостей насіння основної культури.

Розробки Розробки

Патенти на корисну модель № 35210, 60004, 88048, 92413, 93642

РозробкиРозробки РозробкиРозробки Розробки

Автори: к.т.н., доц. Лук’яненко В. М., ст. викл. Галич І. В., Никифоров А. О., Лук’яненко О. В.


Спосіб підповерхневого внесення засобів хімізації у ґрунт

Спосіб підповерхневого внесення засобів хімізації у ґрунт, що передбачає дозовану подачу рідини, утворення піни, розподіл піни по ширині оброблюваної смуги і нанесення піни на об’єкт обробки, який відрізняється тим, що з метою підвищення якості програмованого не обов’язково рівномірного розподілу робочої речовини в межах ширини оброблюваної смуги, спочатку піну нагнітають в порожнину в ґрунті, далі наносять її на об’єкт обробки – ґрунт, потім розподіляють її по об’єктові обробки шаром, товщина якого відповідає потрібному законові розподілу і вже потім притискають до дна борозни шляхом привалювання ґрунтом.

Розробки Розробки Розробки

Автори: д.т.н., проф.,Мельник В. І., ст. викл. Лук’яненко О. В.