Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Дисципліни кафедри


з/п
Назва дисципліниІнститутВикладач
(посада, науковий ступінь)
1Теорія праваМСМКаткова Тетяна Геннадіївна
к.ю.н., доцент
2Юридична деонтологіяМСМКовач Денис Леонідович
к.ю.н., асистент
3Основи приватного праваМСМІванова Ганна Сергіївна
д.ю.н., старший викладач
4Юридичне дослідження, аналіз та виклад матеріалуМСМБрулевич Володимир Віталієвич
к.ю.н., асистент
5Міжнародний захист прав людини та діяльність Європейського суду з прав людиниМСМКаткова Тетяна Геннадіївна
к.ю.н., доцент
6Конституційне право УкраїниМСМПівненко Людмила Володимирівна
старший викладач
7Основи судоустрою та організації роботи правоохоронних органів УкраїниМСМПівненко Людмила Володимирівна
старший викладач
8Адміністративне право УкраїниМСМКаткова Тетяна Геннадіївна
к.ю.н., доцент
9Адміністративний процес УкраїниМСМКаткова Тетяна Геннадіївна
к.ю.н., доцент
10Цивільне право УкраїниМСМДума Олександр Олегович
к.ю.н., асистент
11Цивільний процес УкраїниМСМВайленко Ганна Олександрівна
к.ю.н., асистент
12Кримінальне право України (Загальна частина)МСМДуюнова Тетяна Василівна
д.е.н., к.ю.н., доцент
13Кримінальне право України (Особлива частина)Павликівський Віталій Іванович
д.ю.н., професор
14Кримінальний процес УкраїниМСМПівненко Людмила Володимирівна
старший викладач
15Трудове правоМСМІванова Ганна Сергіївна
д.ю.н., старштй викладач
16Міжнародне публічне правоМСМКаткова Тетяна Геннадіївна
к.ю.н., доцент
17Міжнародне приватне правоМСМДуюнова Тетяна Василівна
д.е.н., к.ю.н., доцент
18Конституційні засади громадянського суспільстваМСМПавликівський Віталій Іванович
д.ю.н., професор
19Державне право зарубіжних країнМСМВайленко Ганна Олександрівна
к.ю.н., асистент
20Інформаційне правоМСМКаткова Тетяна Геннадіївна
к.ю.н., доцент
21Право соціального забезпеченняМСМВайленко Ганна Олександрівна
к.ю.н., асистент
22Адвокатура УкраїниМСМПівненко Людмила Володимирівна
старший викладач
23Аграрне правоМСМКовач Денис Леонідович
к.ю.н., старший викладач
24Земельне правоМСМКовач Денис Леонідович
к.ю.н., старший викладач
25Господарське правоМСМДума Олександр Олегович
к.ю.н., асистент
26Господарський процесМСМІванова Ганна Сергіївна
д.ю.н., старштй викладач
27Договірне правоМСМДума Олександр Олегович
к.ю.н., асистент
28Банківське правоМСМДума Олександр Олегович
к.ю.н., асистент
29Фінансове правоМСМКовач Денис Леонідович
к.ю.н., старший викладач
30Екологічне правоМСМКовач Денис Леонідович
к.ю.н., старший викладач
31Податкове правоМСМКовач Денис Леонідович
к.ю.н., старший викладач
32Корпоративне правоМСМДума Олександр Олегович
к.ю.н., асистент
33Біржове правоМСМДума Олександр Олегович
к.ю.н., асистент
34Право інтелектуальної власностіМСМПівненко Людмила Володимирівна
старший викладач
35Митне правоМСМДуюнова Тетяна Василівна
д.е.н., к.ю.н., доцент
36Транспортне право УкраїниМСМДуюнова Тетяна Василівна
д.е.н., к.ю.н., доцент
37Основи права Європейського союзуМСМДуюнова Тетяна Василівна
д.е.н., к.ю.н., доцент
38Безпека життєдіяльності та ПДРТС, ПХВ, МСМ, ФТСЛПереверзєва Людмила Миколаївна ст. викладач
Винокуров Микола Олександрович ст. викладач
39Безпека життєдіяльностіЕКТКлерині Гаррі Валерійович
к.ю.н. асистент
40Безпека життєдіяльностіБМ, ПТБДПереверзєва Людмила Миколаївна
ст. викладач
41Основи Охорони праціПХВКірієнко Микола Максимович
к.т.н., доцент
42Основи охорони праціТС, ФТСЛЛяшенко Сергій Олексійович
д.т.н. професор
43Основи охорони праціБМЗадорожня Вікторія Володимирівна
к.т.н., доцент
44Основи охорони праці та правоЕКТЗадорожня Вікторія Володимирівна к.т.н., доцент
Дуюнова Тетяна Василівна к.ю.н., доцент
45Цивільний захистПХВ, БМ, МСМ, ТС, ЕКТЧерепньов Ігор Аркадійович
к.т.н., доцент
46Безпека в надзвичайних ситуаціяхПХВ, БМ, ТСЧерепньов Ігор Аркадійович
к.т.н., доцент
47Охорона праці в галузіБМ, ПХВЗадорожня Вікторія Володимирівна
к.т.н., доцент
48Охорона праці в галузіТС, ФТСЛЛяшенко Сергій Олексійович
д.т.н. професор
49Безпека життєдіяльності та охорона праціТСЛяшенко Сергій Олексійович
д.т.н. професор
50Основи охорони праці та ЦЗТСЛяшенко Сергій Олексійович д.т.н. професор
Черепньов Ігор Аркадійович к.т.н., доцент
51Інженерна екологія та охорона праці в галузіТСЛяшенко Сергій Олексійович
д.т.н. професор
52Законодавство і право в АПК, охорона праці в галузіМСМДуюнова Тетяна Василівна д.е.н., к.ю.н., доцент
Вамболь Сергій Олександрович д.т.н. професор
53Ергономіка робочих місцьМСМВамболь Сергій Олександрович
д.т.н. професор
54Безпека виробничих процесівМСМВамболь Сергій Олександрович
д.т.н. професор
55Пожежна безпекаМСМВамболь Сергій Олександрович
д.т.н. професор
56Безпека праці та раціональне природо використанняМСМФесенко Алла Михайлівна
ст. викладач
57Екологія праці та виробнича санітаріяМСМФесенко Алла Михайлівна
ст. викладач