Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Наукові гуртки

Секція Цивільна безпека
(
керівник Кірієнко М.М.)
Секція Технології захисту навколишнього середовища
(керівник Вамболь С.О.)
Студентські гуртки
Цивільний
захист
(керівник
Черепньов І.А)
Охорона
праці
(керівник
Задорожня В.В)
Безпека
технологічних
процесів
(керівник
Ляшенко С.О.)
Безпека
дорожнього
руху
(керівник
Винокуров М.О.)
Технології
захисту
довкілля
(керівник
Вамболь С.О.)
Інженерна
екологія
(керівник
Фесенко А.М.)
Список студентів
1Блудова А. О.
ПХВ, 4-й курс
Овчаренко Є.В.Кісь О.В.Калюжна Г.О.Литовченко А.В.
(42-М)
Кривовид Влада
24 лг
2Калашник Н. В. МСМ, 3-й  курсВодяницький М.М.Іванов А.А.Калашнік Н.В.
(32-М)
Балюк Андрій
44 м
3Лепехин  Д. В.
БМ, 5-й (маг.)
Зубко В.М.Лемішко Д.С.
(41-М)
Мікла Ігор
21 м
4Маренич О. Р. МСМ, 5-й  (маг.)Курилко Ю.М.Волошина А. Г.
(45-М)
Мішньов Денис
21 м
5Колєсніченко В.О. МСМ, 2-й  курcКуліш В.В.Сокол О.С.
(51-М)
Бутова Єва
23 домт
6Литвиненко В. М.  ЕКТ, 3-й курсБаєва Д.В.Лисконог А.А.
(52-М)
Бекецька
23 домт
7Бурлака В.О.Махомєт Дар’я
25 тт
8Усиченко Д.В.Пращерук Марія
25 тт
9Пилипенко Р.В.Морозов Микита
24 лг

 

Результати роботи гуртку «Охорона праці»:

Публікації тез доповідей студентів

 1. Участь гуртку «Охорона праці» у науково-практичній конференції «Інноваційні розробки в аграрній сфері» та доповіді на секції безпека життєдіяльності – 9 тез.

Конкурсні роботи:

 1. Переможці І-го етапу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з охорони праці (ХНТУСГ ім. Петра Василенка 2019/2020 н. р.). Овчаренко Є.В., Баєва Д.В.
 2. Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з охорони праці (ХНАДУ 2020 р.) за темою:

«Ергономічне забезпечення робочого місця оператора колісних машин» шифр «Ергономіка робочого місця» – Овчаренко Є.В.

«Ризики пожежі на галузевих об’єктах сільськогосподарського виробництва» шифр «Ризики пожежі» – Баєва Д.В.

 

Результати роботи гуртку «Технології захисту довкілля»:

Публікації тез доповідей студентів

 1. Литовченко А.В., Калашник Н.В. Аналіз фізико-хімічних й біологічних методів ліквідації нафтових забруднень // «Інноваційні розробки в аграрній сфері»: Міжнародна науково-практична конференція Харків, 2019. ХНТУСГ – С. 182.

Конкурсні роботи:

Переможці І-го етапу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності Технології захисту навколишнього середовища (ХНТУСГ ім. Петра Василенка 2019/2020 н. р.).

 1. Обґрунтування й розробка водоохоронного заходу методом біодеструкції для ліквідації наслідків забруднені нафтопродуктами. Автор. Литовченко А.В.
 2. Екологічна та енергозберігаюча технологія виробництва твердого біопалива з рослинних та деревних відходів.

Автор. Лисконог А.А., Сокол О.С.

 1. Вплив запусків ракет-носіїв космічного призначення на озоновий шар землі.

Автор. Лемішко Д.С., Волошина А. Г.

Результати роботи гуртку «Инженерна екологія»

Публікації тез доповідей студентів

 1. Фесенко А.М., Балюк А.В. ДИНАМІКА ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  // Матеріали МНПК «Інноваційні розробки в аграрній сфері», ХНТУСГ,  ННІ МСМ, 12-13 грудня 2019 року. С. 183
 2. Фесенко А.М., Кривовид  В.О. МІНІМАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ГРУНТУ: ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРЕСТОРОГИ // Матеріали МНПК «Інноваційні розробки в аграрній сфері», ХНТУСГ,  ННІ МСМ, 12-13 грудня 2019 року. С. 184
 3. Літвінова Л. Методи утилізації твердих побутових відходів з використанням енергії. //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь і технічний прогрес в АПК». «Інноваційні розробки в аграрній сфері», ХНТУСГ, ННІ МСМ том 2. – квітень 2019. С.243

 

Конкурсні роботи

Наукова студентська робота на тему: «Обґрунтування використання грунтозберігаючих No-Till – технологій в умовах сільськогосподарських підприємств Харківської області» Виконала: студент 2 курсу ННІ ТСЛ Кривовид Влада Олександрівна (Керівник Фесенко А.М.)

Національний університет «Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка»

Результати роботи гуртку БЕЗПЕКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ”

Публікації тез доповідей студентів

 1. Участь гуртку «Безпека технологічних процесів» у науково-практичній конференції та доповіді – 3 доповіді.
 2. Тези: – 3 тези.

1. “Ефективність методів стабілізації  безпечних  режимів роботи випарної установки цукрового заводу” Іванов А.А. Матеріали ХV-го міжнародного форуму молоді 4-5 квітня 2019 р.

2. Основні напрямки роботи щодо екологічної безпеки в діяльності цукрових заводів України. Іванов А.А. Матеріали  ХV – го міжнародного форуму молоді 4-5 квітня 2019 р.

3. Визначення автоматизованих  безпечних режимів роботи при сушіння зернових у псевдоожиженому шарі. Іванов А.А. Матеріали  ХV – го міжнародного форуму молоді 4-5 квітня 2019 р.

Статті:

 1. Розробка підходу щодо визначення енергоефективних та екологічно безпечних режимів роботи випарних установок у системі автоматизованого управління цукрових заводів. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка технічні науки випуск 198 «Механізація сільськогосподарського виробництва». – Харків. Вип. 198. – 2019. – С. 107. Ляшенко С.О., Фесенко А.М., Ляшенко О.С., Кісь О.В..

Результати роботи гуртку «Безпека дорожнього руху»

Публікації тез доповідей студентів

 1. Калюжна Г.О. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЗАВДЯКИ ДОПОВНЕННЯ ДІЮЧИМ ПДР доповідь на науково-практичній конференції «Інноваційні розробки в аграрній сфері».2020р.

Результати роботи гуртку «Цивільний захист»:

Публікації тез доповідей студентів

 1. Блудова А. О., Черепньов І.А. «Деякі питання оптимізації продовольчого забезпечення в умовах ліквідації надзвичайної ситуації» // Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний науковий центр «Інститут метрології» м. Харків, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

здобувачів вищої освіти і молодих учених  «Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах» 4-5 листопада 2019 р. м. Харків, Україна.

 1. Калашник Н. В., Черепньов І.А. «Необхідність корекції підзаконних нормативно-правових актів з метою підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації на об’єктах господарчої діяльності» // Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний науковий центр «Інститут метрології» м. Харків, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах» 4-5 листопада 2019 р. м. Харків, Україна.
 2. Лепехин Д. В., Черепньов І.А. «Влияние культуры безопасности на предупреждение возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций» // Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний науковий центр «Інститут метрології» м. Харків, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

здобувачів вищої освіти і молодих учених  «Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах» 4-5 листопада 2019 р. м. Харків, Україна.

Конкурсні роботи:

Переможці І-го етапу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності Цивільний захист (ХНТУСГ ім Петра Василенка 2019/2020 н. р.).

 1. Екологічна небезпека космічної діяльності та розробка пропозицій відповідно необхідності формування рекомендацій зменшення її впливу на озоновий шар Землі Автор: Колєсніченко В. О.
 2. Застосування низькоенергетичних інформаційних коливань для терапії легеневих патологій Автор: Литвиненко В. М.

 

(Науковий напрям – Право)

Секція Право (керівник Дуюнова Т.В.)
Студентський гурток

«Кримінальне право України»

(керівник Дуюнова Т.В.)

Студентський гурток

«Організація судових та правоохоронних органів України»

(керівник Півненко Л.В.)

Студентський гурток

«Конституційне та міжнародне право»

(керівник Марченко В.В.)

Студентський гурток

«Аграрне право України»

(керівники Ковач Д,Л.,
Клєріні Г.В.)

Студентський гурток

«Цивільне право України»

(керівник Цибань А.А.)

Список студентів
Студенти 2-3 курсу ННІ МСМ  (спеціальність 081 Право)Студенти 1-3 курсу ННІ МСМ  (спеціальність 081 Право)Студенти 2-3 курсу ННІ МСМ  (спеціальність 081 Право)Студенти 3-4 курсу ННІ МСМ  (спеціальність 081 Право)Студенти 2-3 курсу ННІ МСМ  (спеціальність 081 Право)

 

Результати роботи СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ  ННІ МСМ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 «ПРАВО»):

Публікації тез доповідей студентів

 1. Ковач Д.Л., Голуб К.Ю. (студент), Деякі аспекти самовільного зайняття земельних ділянок. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК» Харків 2018.
 2. Сековой О.Д., Єнтус О.А. (студент), Екологічна безпека та якість сільськогосподарської продукції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК» Харків 2018.
 3. Дуюнова Т.В., Микитась А.В,. Лук’яненко А.С. (студент), Охорона земель сільськогосподарського призначення як основа їх раціонального використання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК» Харків 2018.
 4. Дуюнова Т.В., Фагер А.І. (студент), Правове регулювання приватизації в АПК. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК» Харків 2018.
 5. Сековой О.Д,. Билбас А.В. (студент), Розробка елементів системи безпеки та гігієни праці. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК» Харків 2018.
 6. Микитась А.В., Безгула Б.В. (студент), Державний земельний кадастр як функція управління земельним фондом України.  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК» Харків 2018.
 7. Микитась А.В., Бичкова Н.В. (студент), Сільськогосподарські інспекції у рослинництві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК» Харків 2018.
 8. Микитась А.В., Коваленко Ю.А. (студент), Питання адміністративної правоздатності та дієздатності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК» Харків 2018.
 9. Сековой О.Д., Пенцова К.Г. (студент), Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у сільському виробництві.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК» Харків 2018.
 10. Сековой О.Д., Халіл А.Ю. (студент), Аграрні правопорушення як підстави настання кримінальної відповідальності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК» Харків 2018.
 11. Сековой О.Д., Щокотова О.Ю. (студент), Майнова відповідальність за аграрні правопорушення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК» Харків 2018.
 12. Коляда Т.А.Кравченко О.Б. (студент), Проблеми ведення Державного земельного кадастру в Україні на сучасному етапі. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК» Харків 2018.
 13. Коляда Т.А. Веремейчук А. (студент), Перспективи земельної децентралізації в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК» Харків 2018.
 14. Дуюнова Тетяна Василівна, Маренич Олена Русланівна (студент), Деякі аспекти правового забезпечення продовольчої безпеки в Україні Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Інноваційні розробки в аграрній сфері» 28-29 листопада 2018 року.
 15. Дуюнова Т.В., Романашенко І.О. (студент), Участь України в Міжнародних об’єднаннях держав Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції 29 березня 2018 р. м. Львів (студентка ХНТУСГ) Участь України в Міжнародних об’єднаннях держав Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції 29 березня 2018 р.  м. Львів
 16. Дуюнова Т.В., Романашенко Марина (студент), Воєнна безпека в Україні. – Сучасні виміри національної безпеки: збірник тез доповідей та наук. Повід. Учасників ІІ всеукраїнського студентського форуму. – Харків 17 травня 2019 р. / Нац. Юр. унівю ім.. Ярослава Мудого. Харків: Прво . – 2019. – 272 с. – С. 49-52.
 17. Дуюнова Т.В., Романашенко Ірина (студент), Сучасна інформаційна безпека в Україні. Сучасні виміри національної безпеки: збірник тез доповідей та наук. Повід. Учасників ІІ всеукраїнського студентського форуму. – Харків 17 травня 2019 р. / Нац. Юр. унівю ім.. Ярослава Мудого. Харків: Прво . – 2019. – 272 с.
 18. Півненко Л.В. Алієва А.А. (студент), Щодо визначення поняття національної безпеки України в сучасних умовах// Сучасні виміри національної безпеки: збірник тез доповідей та наук. Повід. Учасників ІІ всеукраїнського студентського форуму. – Харків 17 травня 2019 р. / Нац. Юр. унівю ім.. Ярослава Мудого. Харків: Прво . – 2019. – 272 с.
 19. Ковач Д.Л.,Бєлєвцова Л.Ю. (студент), До питання щодо планування земель в умовах об’єднання територіальних громад. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні розробки в аграрній сфері» Том 2 Харків 2019. С-250.
 20. Ковач Д.Л., Голуб К.Ю., (студент), Деякі аспекти самовільного зайняття земельних ділянок. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Молодь і технічний прогрес в АПК» Харків 2018.
 1. Коляда Т.А., Батожська А.М., Кот О.А. (студент), Протидія рейдерству в агропромисловій сфері: організаційно – правовий аспект//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні розробки в аграрній сфері» Том 2 Харків 2019. С-279.
 2. Коляда Т.А., Ширіна О.В., Петрунова К.П. (студент), Сучасні тенденції в охороні навколишнього середовища//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні розробки в аграрній сфері» Том 2 Харків 2019. С-281.
 3. Коляда Т.А., Аваненсова А.А. (студент), Поняття та ознаки суб’єкту публічного адміністрування Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей VIII науково-практичної конференції з міжнародною участю ( 1 листопада 2019 р.). Х.: Монограф. – 2019. – С.19-21.
 4. Коляда Т.А., Голубенко А.С. (студент), Адаптація європейських стандартів державної служби в Україні. Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей VIII науково-практичної конференції з міжнародною участю ( 1 листопада 2019 р.). Х.: Монограф. – 2019. – С. 21-23.
 5. Коляда Т.А., Загорська А.С. (студент), Перспективи розвитку правового забезпечення проходження служби в органах місцевого адміністрування в контексті адміністративної реформи. Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей VIII науково-практичної конференції з міжнародною участю ( 1 листопада 2019 р.). Х.: Монограф. – 2019. – С.23-25.
 6. Коляда Т.А., Атрохова А.А. (студент), Перспективи державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я в умовах медичної реформи. Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей VIII науково-практичної конференції з міжнародною участю ( 1 листопада 2019 р.). Х.: Монограф. – 2019. – С.191-194.
 7. Коляда Т.А., Абрашитова Є.О. (студент),  Підвищення ефективності системи кадрової безпеки фармацевтичних підприємств. Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей VIII науково-практичної конференції з міжнародною участю ( 1 листопада 2019 р.). Х.: Монограф. – 2019. – С.246-248.

Конкурсні роботи:

Переможці І-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 081 «Право»:

 1. Мошенська Юлія (науковий керівник Ковач Д. Л.). Тема: «Духовні основи суспільства». Спеціальність :  «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права»
 2. Романов Єгор  (науковий керівник Цибань А.А.). Тема:  «Вільні публічні ліцензії як підстава використання майнових прав на об’єкти авторського і суміжного права».  Спеціальність: «Інтелектуальна власність».
 3. Кравченко Олександра (науковий керівник Коляда Т.А.). Тема: Шляхи удосконалення правового регулювання службових об’єктів права інтелектуальної власності. Спеціальність: «Інтелектуальна власність».
 4. Ветрова Анастасія (науковий керівник Брулевич В.В.). Тема: Комунікативно-дискурсивна концепія права. Спеціальність: «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права».
 5. Колісніченко Вікторія (науковий керівник Коляда Т.А.). Тема: Шляхи подолання правового нігілізму в Україні. Спеціальність: «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права».
 6. Воробйов Владислав (науковий керівник Півненко Л.В.) Тема: Уявна оборона у системі обставин, що виключають злочинність діяння. Спеціальність: «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».
 7. Мішина Анастасія (науковий керівник Домбровська А.В.). Тема: «Правове регулювання обігу  крипто валют в Україні та в зарубіжних країнах». Спеціальність: «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».