Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Звіти з науки

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження відповідно до тематичного плану університету за темою «Інноваційні агроекологічні методи вдосконалення виробництва сільськогосподарської продукції» (ДР № 0116U002833).

За результатами наукових досліджень за роки існування кафедри було опубліковано:

  • 88 статей у фахових виданнях України.
  • 20 у науково-метричних базах даних Scopus та Web of Sciens.
  • 30 у іноземних наукових виданнях.
  • 10 підручників.
  • 44 наукові праці із студентами.

Викладачі кафедри регулярно приймають участь у наукових конференціях, що проводяться в університеті та інших навчальних закладах України, Білорусії, Болгарії, Польщі, Туреччини й інших країн.