Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Досягнення

ЛАЗЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗДІЛЕННЯ ЕМБРІОНІВ

Науковий керівник д.т.н., проф. Мегель Ю.Є.

Досягнення

Розроблена лазерна технологія для розподілу (бісекції) ранніх ембріонів великої рогатої  худоби. Застосування даної технології дозволяє підвищити кількість телят-трансплантантів в два, три рази. Даний метод відрізняється від існуючого мікрохірургічного тим, що не потребує спеціалістів високої кваліфікації та являється більш стерильним, оскільки відсутній безпосередній контакт інструменту з ембріоном. Існує можливість як видалення зони пілюциду, так і розподіл бластомеру на частини.

Розробка захищена патентами України. Патент. №21719, МКИ А 61 Б/00 /. Україна.  Спосіб одержання монозіготних тварин/ Зубець М.В., Путятин В.П., Мегель Ю.Е., Левкин А.В (Україна). – Опубл. 15.02.01. Бюл. № 1, 2001. Патент. №21719, МКИ А 61 Б/00 /. Україна.  Спосіб одержання монозіготних тварин/ Зубець М.В., Путятин В.П., Мегель Ю.Е., Левкин А.В (Україна). – Опубл. 15.02.01. Бюл. № 1, 2001.

 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Науковий керівник д.т.н., проф. Мегель Ю.Є.

Досягнення

Під час застосування біотехнології трансплантації ембріонів великої рогатої худоби виникає задача оцінки їх якості. Для оцінки якості ембріонів та їх життєздатності розроблена оптико-електронна система, яка дозволяє автоматизувати даний процес, підвищити точність оцінки, зменшити час аналізу, виключити шкідливий зовнішній вплив на ембріон у період дослідження. Експрес-аналіз стану мікробіологічних об’єктів здійснюється по їхньому зображенню. Оцінка проводиться шляхом визначення геометричних та фізичних параметрів об’єкту по переліку критеріїв на основі якох, виноситься рішення про стан об’єкту по чотирибальній шкалі в автоматичному режимі.

Розробка захищена патентами України. Патент. №1322 МКИ А 61 Б/02 / № 2002021454. Україна. Спосіб визначення життєздатності ембріонів –   / Зубец М.В., Рибалка А.І., Мегель Ю.Є. (Україна) Опубл. 15.11.02 Бюл. № 11, Патент. №2456, МКИ А 61 В/04. Україна. Спосіб визначення якості ембріонів / Верескун О.В., Мунтян Ю.Є., Путятін В.П., Мегель Ю.Є. (Україна). – /. Опубл.15.10.2001. Бюл. № 9, 2001.

 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ НАЯВНОСТІ ПАТОЛОГІЇ У ТВАРИН ТА ПТИЦІ

Досягнення

Науковий керівник д.т.н., проф. Мегель Ю.Є.

Розроблена автоматизована система для діагностики наявності патологічних змін в організмі тварин (птиці). Система базується на застосуванні поля неоднорідних відцентрових сил, здійснює реєстрацію швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) у автоматичному режимі кожні 10 секунд, що дозволяє одержати картину седиментації в динаміці. Запропонована система дозволяє цілком автоматизувати дослідження, здійснювати реєстрацію седиментації еритроцитів в динаміці, значно скоротити час дослідження, підвищити інформаційну цінність тесту за рахунок додаткових параметрів осідання, підвищити точність одержаних даних аналізу, а також приймати рішення про наявність чи відсутність патології.

Розробка захищена патентом України. Патент Пат. кор. мод. 37210 Україна, МПК G 01 N 33/49 № 200805778;. Україна. Спосіб діагностування патології у тварин та птиці / Возіян І.В., Мегель Ю.Є., Рибалка А.І. (Україна). – заявл. 05.05.2008; опубл. 25.11.2008. Бюл. № 22.

 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОЦІНКИ РУХОМОСТІ МІКРОБІОЛГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Досягнення

Науковий керівник д.т.н., проф. Мегель Ю.Є.

Система дозволяє спостерігати за переміщеннями мікробіологічних об’єктів за допомогою системи технічного зору. Функціональне призначення системи: реєстрація наявності мікробіологічних об’єктів в полі зору датчика зовнішньої відеоінформації, підрахунок числа об’єктів які знаходяться в полі зору або які пройшли перед відеосенсором; вимірювання геометричних та фізичних характеристик; спостереження за переміщенням та визначення швидкості; візуальний контроль змін положення об’єктів. Система використовується для визначення якості сперми тварин по їх  рухомості.

Розробка захищена патентами України. Патент. №19 МКИ А 61 Б/02 / – № 95062785Україна. Спосіб визначення рухомості сперміїв сільськогосподарських тварин Зубец М.В., Путятін В.П., Мегель Ю.Є.. (Україна). – . Опубл. 30.04.98. Бюл.№ 2. Патент. № 86635 Україна, МПК Н04 7/30, G06 F 3/00 N 33/49. Україна. Телевізійна система спостереження за рухомими об’єктами / Торба А.А.,Сотников О.М., Єлаков С.Г., Бабух В.А., Мегель Ю.Є., Торба Г.О (Україна). – заявл. 19.02.2007; опубл. 12.05.2009. Бюл. № 9.

 

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ГІС “ЕВАКУАЦІЯ”

ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ВИПАДКУ ТЕХНОГЕНИХ КАТАСТРОФ

Досягнення

Основне меню програмного комплексу ГІС “ЕВАКУАЦІЯ”

 

Досягнення

Формування бази даних і оптимізація плану евакуації

 

Досягнення

Топографічна карта регіону, що розглядається в масштабі  1:200000

 

Досягнення

Формування бази даних і оптимізація розподілу бригад по об’єктах.

 

Досягнення

Представлення бази даних щодо датчиків ПК сканування поля

 

Досягнення

Робота з базою даних щодо датчиків сканувания поля

 

АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

  1. Для задачі пошуку траси серед заданого безлічі трас, що з’єднують два пункти А і В у регіоні катастрофи, з метою мінімізації сумарного забруднення або зараження при пересуванні між заданими пунктами, запропоновано пристрій:

Патент. Україна. Прістрiй для оптімiзацiї маршрутом при техногеннiй катастрофi / В.П. Путятiн, К.М. Коба (Україна). № 47961 А. Опубл. 15.07. 2002. Бюл. № 7.

Застосування такого пристрою дозволить в умовах дефіциту часу і екстремальної ситуації оперативно визначати допустимий маршрут пересування спеціальних підрозділів по ліквідації техногенних або природних аварій і шлях евакуації населення.

  1. Розглянуто програмно-апаратна реалізація математичної моделі та алгоритму рішення задачі пошуку оптимальної траси переміщення через регіон, займаний техногенною аварією, з мінімізацією негативного дії фізичного поля:

Патент. Україна. Прістрій для моделювання маршрутом через регіон катастрофи / В.П. Путятін, К.М. Коба (Україна). № 47962 А. Опубл. 15.07. 2002. Бюл. № 7.

Застосування описаного пристрою дозволить в умовах дефіциту часу оперативно визначати оптимальну трасу руху аварійних бригад через регіон катастрофи.

  1. Розглянуто програмно-апаратна реалізація математичної моделі та алгоритму розв’язання задачі комбінаторної оптимізації трас на графі:

Патент. Україна. Прістрій для моделювання маршруту за Обмеження зараження / В.П. Путятін, К.М. Коба (Україна). № 47963 А. Опубл. 15.07.2002. Бюл. № 7.