Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Силабуси кафедри ТСТТ

Спеціальність 133 “Галузеве машинобудування”
Рівень вищої освіти “Бакалавр”

Силабуси навчальних дисциплін: 

 1. Автоматизоване проектування технологічних процесів
 2. Біоенергетика в АПК
 3. Інноваційне технічне оснащення тваринництва
 4. Монтаж та ТО машин для тваринництва
 5. Проектування обєктів агробізнесу
 6. Проектування обєктів агропідприємств
 7. Процеси, основи конструювання і проектування машин у тваринництві

Рівень вищої освіти “Магістр”

Силабуси навчальних дисциплін: 

 1. Автоматизоване проектування технологічних процесів агропідприємств
 2. Інноваційне технічне оснащення тваринництва
 3. Методи проектування машин для тваринництва
 4. Прогресивні технології виробництва і переробки
 5. Проектування і будівництво сільськогосподарських підприємств
 6. Робототехника

 

Спеціальність 192 “Будівництво та цивільна інженерія”
Рівень вищої освіти “Бакалавр”

Силабуси навчальних дисциплін: 

 1. Облаштування об’єктів сільської місцевості
 2. Санітарні норми