Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

НАУКОВА ШКОЛА
кафедри “Технічних систем і технологій тваринництва імені Б.П.Шабельника”

 ЗАСНОВНИК ШАБЕЛЬНИК БОРИС ПЕТРОВИЧ
професор, заслужений діяч науки і техніки України,
доктор технічних наук
(1929 – 2004 рр.)

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Борис Петрович Шабельник — видатний вчений у галузі землеробської механіки. Народився 9 листопада 1929 р. в м. Харкові у родині робітника. Закінчив Харківський інститут механізації і електрифікації сільського господарства (1955 р.), завідував майстернею Бердянської МТС Харківської області (1956—1957 р.р.). У 1957— 1958 рр. інженер-механік управління МТС Харківського обласного управління сільського господарства. З 1959 року по 1965 рік— інженер, старший інженер, керівник групи і завідувач лабораторії Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарського машинобудування. Потім навчався в аспірантурі ХІМЕСГ і в 1967 році захистив кандидатську дисертацію “Теоретичні та експериментальні дослідження кулачкового транспортера-очищувача бурякозбиральних машин,” завідував кафедрою механізації тваринницьких ферм (1968—1983р.р.). Заснував галузеву науково-дослідну лабораторію енергозберігаючих робочих органів виробництва і збирання коренеплодів, займався розробкою та теоретичним обґрунтуванням механізованих засобів збирання кормових буряків. Одночасно проводив роботу по підготовці кадрів вищої кваліфікації. Під його керівництвом було підготовлено і захищено 7 кандидатських дисертацій.

У 1986 р. Шабельник Б.П. захистив докторську дисертацію на тему “Розробка технологічного процесу і створення конвеєрів – очищувачів бурякозбиральних машин”.

Особливу увагу науковець зосередив на теоретичному і експериментальному дослідженні конвеєрів – очищувачів коренеплодів, як одного з основних робочих органів бурякозбиральних машин. У теоретичних дослідженнях ним були використані оригінальні математичні моделі, які дали змогу забезпечити практичне втілення розробок у виробництво. Запропоновані ним розрахункові параметри конвеєрів – очищувачів широко впроваджувались у виробництво (випущено понад 50 тис. машин на Тернопільському комбайновому заводі).

Держава високо оцінила активну навчально-виховну та дослідницьку роботу Шабельника Б.П., він був нагороджений нагрудним знаком “За відмінні успіхи в роботі” і медаллю “Ветеран праці”. За особистий вклад у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, розробку та впровадження наукових досягнень у 1992 р. йому було присвоєно почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України. У 2000 році він включений до виданої серії “Українські вчені-аграрії XX століття. Вчені у галузях механізації, електрифікації та меліорації”.

Шабельником Б.П. було опубліковано 117 наукових праць та монографій і отримано 25 авторських свідоцтв на винаходи.

Під його керівництвом був збудований і обладнаний необхідними машинами кормоцех “Маяк 6”. Такі лабораторії дозволили більш тісно поєднати теорію і практику   технологічних процесів виробництва продукції тваринництва, підвищити рівень практичної підготовки студентів. 3 цією метою було створено філію кафедри при дослідному господарстві “Кутузівка” НВО “Племеліта” УААН.

Масштабна і яскрава фігура Заслуженого діяча науки і техніки, талановитого вченого і педагога Бориса Петровича Шабельника залишиться не тільки в пам’яті всіх, хто знав його особисто, але і назавжди увійде в історію машинобудування.

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Був продовжувачем наукової школи Шабельника Б.П.  канд. техн. наук, професор Бойко Іван Григорович (завідувач кафедри МТФ з 1983 по 2005 рік). Мав 148 публікацій, з них 90 наукового та 36 навчально-методичного характеру, підручника за його редакцією і 6 навчальних посібника написані у співавторстві, які рекомендовані до видання Міністерством освіти і науки України та 32 авторські свідоцтва і патенти. Напрямок його наукових досліджень направлений на створення енергозберігаючих машин подрібнення зернових кормів їх дозування і змішування. Під його керівництвом розроблені нові конструкції подрібнювачів зерна, дозаторів і змішувачів інгредієнтів комбікормів. На Всеукраїнському конкурсі «Винахід року» в 2007 і 2009 роках розробки виконані Бойко І.Г. і його учнями нагороджені дипломами «Кращій винахід року в АПК». За результатами досліджень захистили кандидатські дисертації Семенцов Володимир Ілліч, Щур Тарас Григорович, Русальов Олександр Михайлович та Мерінець Наталія Анатолієвна.

На рис. 1 показаний стенд для випробувань дозаторів і змішувачів інгредієнтів комбікормів, на рис. 2 і 3 – дозатори мікроелементів та комбікормів відповідно. Рис. 4. Агрегат для приготування рідких гомогенних кормових сумішей із зерна.

Професор Бойко І.Г. керував аспірантом Войтовим Антоном Вікторовичем на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук.

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Рис. 1. Агрегат для збагачення комбікормів (дисертація Семенцова В.І.)

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Рис. 2. Експериментальна установка для дослідження процесу дозування біологічно активних кормових добавок (дисертація Щура Т.Г.)

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Рис. 3. Установка для дозування сипучих матеріалів (дисертація Русальова О.М.)

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Рис. 4. Агрегат для приготування рідких гомогенних кормових сумішей із зерна (дисертація Мерінець Н.А.)

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Другий напрямок наукової діяльності кафедри «Обґрунтування інфраструктури технічного сервісу машин в тваринництві, технічні та технологічні проблеми виробництва продукції тваринництва» очолює професор Науменко Олександр Артемович.

Під його керівництвом розроблена концепція технічного сервісу машин та обладнання в тваринництві. Професором Науменко О.А. підготовлений та виданий навчальний посібник «Технічний сервіс в тваринництві», читається курс лекцій «Основи дилерської діяльності»; розроблена методика обґрунтування структури технічних центрів, підготовлені та видані «Організаційно-технологічні нормативи», які отримали «Золоту медаль» Мінсільгоспа Росії.

Олександр Артемович був керівником наукових робіт молодих вчених, які захистили кандидатські дисертації і працюють на педагогічній діяльності в ННІ технічного сервісу ХНТУСГ. Це Тихонов Олександр Всеволодович, Іщенко Катерина Вікторівна та Славкова Лариса Генадіївна. Наукова діяльність продовжується.

Дисертації, які підготовлені науковою школою кафедри “Технічні системи і технологі тваринництва імені Б.П.Шабельника

№ п/п

ПІБТема дисертаціїНауковий керівникРік захисту
1Юхін Генадій ПетровичИсследование процесса очистки кормовой свеклы от почвы двухъярусным кулачковым очистителемШабельник Б.П.1978
2Бойко Іван ГригоровичИсследование процесса дозирования сыпучих кормов ротационным дозатором при приготовлении полнорационных кормовых смесей для кормления животныхШабельник Б.П.1982
3Мартинов Володимир МихайловичРазработка устройства для уборки ботвы кормовой свеклыШабельник Б.П.1989
4Дзюба Анатолій ІвановичРазработка и создание устройства для извлечения корнеплодов кормовой свеклы из почвыШабельник Б.П.1988
5Шкурко Тетяна ПетрівнаСовершенствование технологий использования искуственногоо свещения и ультрафіолетового облучения в помещении для коровПетруша Є.З.1992
6Нанка Олександр ВолодимировичРазработка устройства для транспортирования ботвы кормовой свеклы в кузов транспортного средства

Шабельник Б.П.

1992
7Грідасов Валентин ІллічРазработка рабочего органа для выкапывания корнеплодов моркови

Шабельник Б.П.

1996
8Полупанов Віктор МиколайовичРозробка викопувально – сепаруючого пристрою машини для збирання коренеплодів кормового Буряка та обгрунтування його параметрів

Шабельник Б.П.

2003
9Семенцов Володимир ІллічОбґрунтування параметрів процесу збагачення комбикормів біологічно активними кормовими домішками відцентровим змішувачемБойко І.Г.2008
10Щур Тарас ГригоровичОбґрунтування параметрів процесу дозування та розробка конструкції конусного дозатора біологічно активних  кормових  добавокБойко І.Г.2009
11Чигрин Олексій АндрійовичРозробка та обґрунтування конструктивно – режимних параметрів адаптивного доїльного апарата для корівУжик В.Ф.2010
12Іщенко Катерина ВікторівнаТехнологічні прийоми підвищення яєчної продуктивності та збереженості кур-несучок за рахунок покращення мікроклімату пташниківНауменко О.А.2010
13Русальов Олександр МихайловичОбґрунтування параметрів процесу дозування та розробка конструкції решітчастого дозатора концентрованих кормівБойко І.Г.2010
14Палій Андрій ПавловичУдосконалення технологічних прийомів машинного доїння високопродуктивних корів на комплексах промислового типуКорх І.В.2012
15Славкова Лариса ГенадіївнаОбгрунтування параметрів процесу і розробка гравітаційного змішувача концентрованих кормів з жиророзчинними вітамінамиНауменко О.А.2014
16Меринець Наталія АнатоліївнаОбґрунтування параметрів процесу і розробка кормоагрегату рідких гомогенних кормових сумішей із зерна Бойко І.Г.2015
17Семенцов Віталій ВолодимировичОбґрунтування параметрів процесу дозування і розробка конструкціі дозатора преміксів Бойко І.Г.2016
18Бойко Денис ІвановичОбґрунтування параметрів процесу і розробка конструкції дозатора-змішувача компонентів комбікормівНанка О.В.2016

Наукові розробки кафедри ТСТТ

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Експериментальна установка гравітаційного дозатора.
Аспірант Семенцов В.В. Науковий керівник: професор Бойко І.Г.

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Патент на корисну модель № 76318 Україна, МПК А01J5/00, А01J7/00.
Пристрій для дефектації та комплектування дійкових гум доїльних стаканів / Палій А.П., Науменко О.А., Палій А.П., Корх І. В., Голубенко А.В. – № u201208820; Заявл. 17.07.2012; Опубл. 25.12.2012 // Бюл. № 24.

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТНаукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Патент на корисну модель № 53994 Україна, МПК А01J7/00.
Пристрій для визначення стану соскової гуми / Палій А. П., Палій А. П. – № u201004514;
Заявл. 19.04.2010; Опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20.
Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Експериментальна установка для дослідження змішувачів. Аспірант Славкова Л.Г. Науковий керівник проф. Науменко О.А.

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Відцентровий змішувач  (Семенцов В.І., Бойко І.Г., Науменко О.А.)  (Пат. UA №86538; RU №2299092)

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Робочий диск змішувача

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Експериментальна установка для дослідження дозаторів

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Спірально-гвинтовий дозатор  (Бойко І.Г., Щур Т.Г.)  (Пат. UA №19992)

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Прилад для визначення кутів природного укосу сипучих матеріалів

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Подрібнювач зерна (Мерінець Н.А., Дзюба А.І.)  (Пат. UA. №73371)

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Регулятор освітлення  (Кульбаба С.В.)  (Пат. UA №83537)

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Гидростабилизированний пульсатор   (Чигрин О.А.)  (Пат. RU №2328110)

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

Решітний дозатор  (Бойко І.Г., Русальов О.В.)  (Пат. UA №89003)

Наукові школи та розробки кафедри ТСТТ

1 – накопичувальний бункер; 2 – перегородки бункера; 3 – призматична труба; 4 – бункери інгредієнтів; 5 – заслінки бункерів; 6 – обертовий диск; 7 – електродвигун; 8 – вивантажувальний кожух
Автори: Бойко Д.І., Науменко О.А., Нанка О.В.