Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Лекція “Організація публічної влади в Україні”

Лектор – Муртіщева Аліна Олександрівна, к.ю.н., асистент кафедри державного будівництва, голова Ради молодих вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; науковий співробітник НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.