Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

Силабуси

Управління проєктами

Методологія і організація наукових досліджень

Стратегічний маркетинг

Маркетинговий менеджмент

Маркетингове проєктування

Медіакомунікації та маркетингове партнерство

Інноваційний маркетинг

Міжнародне маркетингове середовище

Філософія людського спілкування, методика викладання у вищій школі

Ділова українська мова

Психологія та єтика професійної діяльності

Корпоративна культура

Охорона праці в галузі

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Соціальна відповідальність

Риторика

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Інтелектуальна власність

Управління організаційно-правовою безпекою підприємства

Маркетинговий аудит

Рекламний менеджмент

Управління організаційними змінами та розвитком

Економічна діагностика

Фінансовий менеджмент

Маркетинговий супровід проєктів

Управління інтелектуальним капіталом

Маркетингові інтернет-технології та бізнес аналітика

Маркетинговий консалтинг

Соціальний медіамаркетинг

Міжнародний агробізнес

Міжнародна інтеграція

Управлінська діагностика

Антикризовий маркетинг

Бренд-айдентика та PR

Методологія бізнес-планування

Державне регулювання економіки

Сегментація та позиціонування

Інформаційні кампанії в маркетингу

Стратегічне управління

Комунікації в бізнесі

Глобальна економіка

Організація маркетингової діяльності

Маркетингова політика в сфері медіа

Документи