Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
uk en

ОПП “МАРКЕТИНГ”

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівців, здатних в практичній діяльності використовувати набуті компетентності в сфері маркетингу, спроможних критично мислити, проявляти креативність та підприємницьку ініціативність, використовувати комунікації в якості базису результативності маркетингових відносин в бізнес середовищі, а також формувати сучасний інструментарій маркетингової діяльності для різних суб’єктів бізнесу, зокрема, в аграрній сфері.

Унікальністю даної програми є значна приділена увага вивченню аграрного маркетингу та ринкам с.-г. продукції, що викликає непересічний інтерес у роботодавців – суб’єктів агробізнесу, які на сьогоднішній день є локомотивом економіки країни, а мізерна кількість існуючих маркетологів в аграрних підприємствах спричиняє значний інтерес та зацікавленість у маркетологах в даній сфері.